Jag köper Ableton LIve 8, den nedladdningsbara versionen. Licensen måste överföras via Ableton. Möjligen även äldre versioner om de berättigar till uppgradering till 8:an.

Vill du göra affär? Hör av dig.