NGC 3190
APOD: 2010 May 3 - Spiral Galaxy NGC 3190 Almost Sideways

John på MaxiMac skrev att det är en svalare och mer sofistikerad, men ännu inte identifierad galax så jag tänkte att jag skulle identifiera den vilket inte tog så lång tid ...

Ladda hem den galaktiska skrivbordsbilden för OS X Mountain Lion | MaxiMac