Tips på bra info om xsl?

Tråden skapades och har fått 6 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • 2012-02-16 13:20

Jag kommer att behöva lära mig om xslt. Jag har förstått att verktyget oXygen är da shit (stämmer det?) men jag behöver lära mig grunderna till att börja med. Var letar jag för bäst resultat?

oXygen ska tydligen vara grymt, en kollega swears by it, själv har jag aldrig haft anledning att pröva. När jag fick för mig att kolla på XSL så läste jag igenom w3schools, och det var tillräckligt för att komma igång.

  • Medlem
  • 2012-02-16 13:35

Ok tack!
Jag kommer inte att jobba med webb mer än väldigt indirekt, men det ska väl inte spela någon roll här.

Jag står själv i begrepp att köpa Oxygen. Kör man Windows så finns även XMLSpy och Stylus Studio.

Ett bra IDE hjälper självklart, men var beredd på att det kommer att vara en brant inlärningskurva, för det finns saker i XSL som inte liknar något i traditionella programmeringsspråk.

För grunderna behövs egentligen inget annat än en vanlig texteditor, själv kör jag BBEdit, men det finns saker i ett bra IDE som underlättar när man kommit en bit på väg.

  • Medlem
  • 2012-02-17 08:05

Kan BBEdit validera koden on the fly? (Kan TextWrangler det?)

Nej, men man ska inte överdriva betydelsen av validering, och man måste också kvalificera vad man menar med validering.

en xsl är en mängd saker, dels är det en xml-fil i sig själv. En XML-fil kan kontrolleras i t.ex. Safari, FireFox, Chrome etc, men en sådan koll är bara en grundläggande validering av att koden är "well-formed", dvs. att varje märkord har ett början och slut etc, och det är inte alls det som är svårt när det gäller xsl.

När man ska jobba med xsl måste man också lära sig xpath, vilket är språk för att finna information i en xml-fil. Alla xpath-uttryck kan inte valideras innan körningen, lika lite som man i traditionella programmeringsspråk alltid kan förutsäga vad en variabel ska innehålla (obs, bara en metafor)

Utöver det finns det kontrollstrukturer etc. som är ganska enkla i sin konstruktion

XML-filen och xsl-filen körs sedan av en xsl-processor, som skapar ett resultat. I detta steg rapporterar xsl-processorn både syntaktiska och runtime-fel, och om det önskade slutformatet är XML också eventuella syntaktiska fel i resultatdokumentet.

Som xsl-processor har du t.ex. de som finns i de olika webbläsarna, fristående som xsltproc (som du kommer åt via terminalen) eller Saxon. InDesign använder Sablotron.

Det enklaste sättet att börja är enligt min mening att följa W3C:s tutorials, och att använda din webbläsare. Sen kan du prova samma xsl via xsltproc eller indesign.

När man börjar få komplexa xsl-filer så är ett bra IDE, typ Oxygen, absolut av stort värde, men för grunderna tror jag det bara komplicerar

  • Medlem
  • 2012-02-19 13:53

Det lilla jag har gjort handlar om att förvalta en befintlig, ganska omfattande fil. Och det är mest på på den nivån jag kommer att röra mig, åtminstone på ett ganska bra tag.

1
Bevaka tråden