Jag vidarebefordrar en forumnyhet från utvecklare Arvid:

Nu har tidsbegränsningarna gällande redigering tagits bort i annons-delen av forumet.

Nu kan medlemmarna alltså själva redigera och radera sina annonser - oavsett annonsens ålder.

Nu behöver ni alltså inte längre göra en rapportering om ni vill ha bort en gammal annons.