Sedan 10.7.2 kan man ordna spaces manuellt i Mission control med dra-och-släpp-metoden, upptäckte jag precis. Kan vara bra att veta.