Jag har en automatisk backup varje natt via backuplist+.
Det är egentligen ett skal till rsync och har fungerat bra i flera år (!), men nu får jag bara ett felmeddelande rsyncErrors.log.

===== måndag 14 november 2011 kl. 20.43.14 Europe/Stockholm =====
rsync: writefd_unbuffered failed to write 4 bytes to socket [sender]: Broken pipe (32)
System security level is too high to force mutability on system immutable files and directories.
rsync error: requested action not supported (code 4) at main.c(828) [Receiver="3.0.8"]
rsync: connection unexpectedly closed (9 bytes received so far) [sender]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(601) [sender="3.0.8"]

Någon expert som kan leda mig i rätt riktning för felsökningen?!

OS 10.4.11 server. Backar upp från en intern raid till en extern fw-disk. Båda felfria enligt DiskUtility.