Reklamation av nyköpt iPhone 4S - rätt till direkt byte till ny enhet?

Tråden skapades och har fått 45 svar. Det senaste inlägget skrevs .

Min mamma köpte en Iphone 4S (med Tele2-abg) på releasedagen i en butik tillhörande en stor "svensk" mobil-/elektronikkedja. Vid uppackningen av mobilen visade det sig att den hade ett konstruktionsfel, vilket gjorde att hon åkte tillbaka till kedjan och bad att få en ny enhet.

Butiken bekräftade konstruktionsfelet, men berättade att de måste skicka iväg enheten för utbyte vilket kan ta flera veckor eftersom processen är lite speciell i de fall som operatören är Tele2. Dessutom är det troligt att hon inte får en ny enhet i obruten förpackning utan endast själva telefonen (refurbished).

Vad jag funderar på i den här situationen är följande:

- Om man köper en ny enhet som konstateras felaktig vid uppackning (DOA?) bör man väl kunna kräva en ny enhet direkt?
- Om man inte kan kräva en ny enhet direkt (t.ex. då den inte finns i lager) så borde man väl åtminstone kunna kräva att få en ny enhet när de finns i lager igen?

Har ni någon erfarenhet av den här typen av situationer? Om felet inträffar efter veckor/månader så hade jag accepterat ovanstående hantering, men jag har väldigt svårt att acceptera det när det handlar om en helt ny enhet.

Beror på säljstället.

Enligt KKL så har säljstället rätt att försöka laga den 3 ggr.

Det är väl tyvärr så det funkar..

Tråden flyttad till rätt forumdel.

/Mod

Enligt konsumentköplagen har man rätt till kompensation för den skada man lider;

KonsumentköpKöplagen, finns här; https://lagen.nu/1990:932

Från paragraf 16 och framåt pratas det om fel

19 § Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.
Varan ska vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet. Lag (2008:492).

Så visst är den beskaffad med ett fel; då gäller:

Påföljder vid fel på varan
22 § Är varan felaktig enligt 16-21 §§, får köparen enligt 23, 24 och 26-29 §§ kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han kräva skadestånd enligt 30-32 §§. Han får även hålla inne betalningen enligt 25 §. Lag (2003:162).

Avhjälpande; reparation
Omleverans, du får en ny
Prisavdrag, du kompenseras med ett lägre pris på varan (eller annat "plåster")
Ersättning för att avhjälpa felet (de betalar för att du lämnar den till ett serviceställe, NOT going to happen)
Häva köpet.

Jag hade stått på mig och krävt med stöd i Konsumentköplagens paragraf 22 att köpet hävs.
Anser de att detta strider mot vad de anser skäligt för ett så dåligt köp ämnar du till tingsrätten inlämna stämning i
"tvistemål kring mindre värde", detta kostar dig ca 450:-. var och en bär sina egna kostnader i det fallet och det blir satan så jobbigt för butikschefen att sitta i Tingsrätt om en sketen iPhone en halv dag - han tvingas dessutom inkomma med en inlaga där han bestrider det hela, författad på byråkratsvenska i Word...

Här brukar de mjukna....

LÄS paragraferna i KKL och hur tvistemålet går till; förklara sedan detta noga för dem i affären.

Ger de sig inte då kommer du troligen få rätt i Tinget....

Jo, men glöm inte kommentaren som också står vid §22

Citat:

Köparen kan kräva olika påföljder vid fel i varan och då i första hand avhjälpande eller omleverans och i andra hand hävning eller prisavdrag. Avhjälpande och omleverans ska försätta kunden i samma läge som om han från början fått en felfri vara. Vid hävning ska köparen försättas i samma läge som om avtalet aldrig ingåtts och vid prisavdrag i samma läge som om han från början köpt en felaktig vara.

Första hand avhjälpande=reparation

Samt kommentaren vid §26

Citat:

Köparen har i första hand rätt att kräva reparation eller utbyte av varan. I båda fallen ska påföljden utföras utan kostnad för köparen. Alla reparationer ska utföras inom rimlig tid och utan väsentelig olägenhet för kunden. Omständigheter så som varans art och vilket ändamål köparen behöver varan till är vägledande för vad som ska anses som rimlig tid och väsentelig olägenhet. Säljaren kan inte avvärja köparens krav på avhjälpande med ett erbjudande om omleverans, om han inte först visar att avhjälpande är omöjligt eller oproportionellt. Inte heller kan köparens krav på omleverans med erbjudande om avhjälpande, om det inte visas att en omleverans är omöjligt eller oproportionellt. Proportionaliten ska ses som en jämförelse av kostnader mellan de olika påföljderna. Det är alltså förbehållet köparen att bestämma om erbjudandet om reparation eller utbyte av varan ska antas eller avvisas. Som regel brukar säljaren få maximalt två gånger på sig att reparera varan enligt fall hos ARN och Konsumentombudsmannen men det beror på om det för köparen är en väsentelig olägenhet, t.ex kanske kunden kan få ett låneexemplar under reparationstiden. Ett fel kan bli hävningsgrundande, dvs. väsentligt, om felet kvarstår efter två avhjälpningsförsök.

Så det där med att få rätt i Tinget bara för att säljaren vill laga en telefon som är trasig vid leverans är jag tveksam till

Det är säljaren som har förtur till att välja vad det skall vara. Svar Ja.

Men likadant kan du använda samma till att insistera på att häva köpet, då "lidandet" är tämligen stort - en månad brukar Anovo ta på sig...

Att stämma dem inför tinget funkar i 8 fall av 10 som ett hot/löfte, man väljer ju själv om man vill gå vidare och sätta det i verket.
Flera jag känner har fått rätt, så även jag själv.

 • Medlem
 • White Beach, Puerto Galera
 • 2011-11-09 04:28
Ursprungligen av Goflorp:

Det är säljaren som har förtur till att välja vad det skall vara. Svar Ja.

Men likadant kan du använda samma till att insistera på att häva köpet, då "lidandet" är tämligen stort - en månad brukar Anovo ta på sig...

Att stämma dem inför tinget funkar i 8 fall av 10 som ett hot/löfte, man väljer ju själv om man vill gå vidare och sätta det i verket.
Flera jag känner har fått rätt, så även jag själv.

Står inget om att det är säljaren som har förtur.

"Köparen kan kräva olika påföljder vid fel i varan och då i första hand avhjälpande eller omleverans och i andra hand hävning eller prisavdrag. Avhjälpande och omleverans ska försätta kunden i samma läge som om han från början fått en felfri vara. Vid hävning ska köparen försättas i samma läge som om avtalet aldrig ingåtts och vid prisavdrag i samma läge som om han från början köpt en felaktig vara."

För mig är det inget snack om saken. Du har inte fått levererat vad du betalt för. Kräv en ny lur eller be dem att behålla den. Apple försökte en liknande grej med mig för en massa år sedan. Fick hem en iBook som hade fel på grafikkortet. Ringde till Apple och sa som det var och de ville då reparera den. -No way, jag har beställt en ny dator, inte en reparerad, sa jag till personen jag talade med. -OK, då byter vi ut den, sa hon. Asså, man måste stå på sig lite annars kör de över en.

Ursprungligen av onnyt:

Står inget om att det är säljaren som har förtur.

"Köparen kan kräva olika påföljder vid fel i varan och då i första hand avhjälpande eller omleverans och i andra hand hävning eller prisavdrag. Avhjälpande och omleverans ska försätta kunden i samma läge som om han från början fått en felfri vara. Vid hävning ska köparen försättas i samma läge som om avtalet aldrig ingåtts och vid prisavdrag i samma läge som om han från början köpt en felaktig vara."

För mig är det inget snack om saken. Du har inte fått levererat vad du betalt för. Kräv en ny lur eller be dem att behålla den. Apple försökte en liknande grej med mig för en massa år sedan. Fick hem en iBook som hade fel på grafikkortet. Ringde till Apple och sa som det var och de ville då reparera den. -No way, jag har beställt en ny dator, inte en reparerad, sa jag till personen jag talade med. -OK, då byter vi ut den, sa hon. Asså, man måste stå på sig lite annars kör de över en.

Jag tycker nog att det gör det

Citat:

27 § Kräver köparen en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans, har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om han efter det att reklamation har kommit honom tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.

Samt kommentaren till denna paragraf

Citat:

Säljaren har rätt att erbjuda reparation eller utbyte på eget initiativ istället för att godta hävning eller prisavdrag om han direkt därefter, när köparen reklamerar varan, erbjuder sig att göra detta.

Ursprungligen av Goflorp:

Det är säljaren som har förtur till att välja vad det skall vara. Svar Ja.

Men likadant kan du använda samma till att insistera på att häva köpet, då "lidandet" är tämligen stort - en månad brukar Anovo ta på sig...

Att stämma dem inför tinget funkar i 8 fall av 10 som ett hot/löfte, man väljer ju själv om man vill gå vidare och sätta det i verket.
Flera jag känner har fått rätt, så även jag själv.

Jag hade ABSOLUT inte låtit detta "slingra genom mina fingrar". Jag hade hävt köpet, hade inte första personen velat det hade tillslut något godtagit att jag ville häva köpet.
Tror inte någon butik vill ha en arg/besviken kund i butiken.

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2011-11-08 19:08

jo men du kan ju räkna med att ärendet kommer upp i tingsrätten om ett par månader om du bor i sthlm iaf. framt tills dess står du utan telefon helt å hållet..

Ursprungligen av xtrem:

jo men du kan ju räkna med att ärendet kommer upp i tingsrätten om ett par månader om du bor i sthlm iaf. framt tills dess står du utan telefon helt å hållet..

Tråden handlar om rätten att få en ny lur.
Meningen med stämning i "Tingsrätten-light" är att påtala att det blir jäkla jobbigt för säljaren och att de kan avhjälpa detta direkt genom att ge kunden en ny lur....
Om man vill genomföra det hela eller inte, är ju upp till var och en. Vågar säljaren ta chansen?

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2011-11-10 17:57
Ursprungligen av Goflorp:

Tråden handlar om rätten att få en ny lur.
Meningen med stämning i "Tingsrätten-light" är att påtala att det blir jäkla jobbigt för säljaren och att de kan avhjälpa detta direkt genom att ge kunden en ny lur....
Om man vill genomföra det hela eller inte, är ju upp till var och en. Vågar säljaren ta chansen?

det blir nog betydligt jobbigare för dig. dels är du helt utan telefon i flera månader, dels har nog el-giganten anställda jurister eller en advokatfirma som sköter allt sånt, så jag trot knappast butikschefen behöver bry sig.

Ursprungligen av xtrem:

det blir nog betydligt jobbigare för dig. dels är du helt utan telefon i flera månader, dels har nog el-giganten anställda jurister eller en advokatfirma som sköter allt sånt, så jag trot knappast butikschefen behöver bry sig.

Ingen anställd på golvet vill göra detta mot sin chef, så enkelt är det.
Jag säger det IGEN då, om de grinar på en om ett utbyte av en produkt; så nämner man att det blir varken Sverker eller ARN; det blir stämning i Tingsrätten kring tvistemål om mindre värde och det är skitjobbigt att sitta där en halv dag för din chef och författa inlagor och man får inte en spänn betalt och det kostar mig 450 som målsägande och...

pang så står den nya TV'n på bordet....

 • Medlem
 • Lund
 • 2011-11-11 15:16
Ursprungligen av Goflorp:

Ingen anställd på golvet vill göra detta mot sin chef, så enkelt är det.
Jag säger det IGEN då, om de grinar på en om ett utbyte av en produkt; så nämner man att det blir varken Sverker eller ARN; det blir stämning i Tingsrätten kring tvistemål om mindre värde och det är skitjobbigt att sitta där en halv dag för din chef och författa inlagor och man får inte en spänn betalt och det kostar mig 450 som målsägande och...

pang så står den nya TV'n på bordet....

Man skall också ha väldigt klart för sig, att ÅF i regel har betydligt större finansiella muskler än en enskild konsument. Har man då otur tar de upp den kastade handsken, vinner målet, och sen står man där med två parters rättegångskostnader att betala. Så någon självklarhet att dra till med juridik för att klämma av en ÅF en ny vara är det inte.

 • Medlem
 • Sundsvall
 • 2011-11-08 22:02

Butiken kan skicka tillbaka telefonen, såkallad DOA, inom 10 dagar efter det at den är såld.
Om dom hade lite kunkänsla, så hade dom skickat tillbaka telefonen, och gett kunden en ny.
Men, nu är det ju inte säkert att dom hade någon liknande telefon hemma i lager, och då mistänker jag att det blir snabbast att skicka in den till Anovo för reparation.

 • Medlem
 • Karlskoga
 • 2011-11-09 00:59

Nja, Anovo reparerar väl inte iPhones, de bara konstaterar om det är fel, och om kunden har åstadkommit felet, eller om det går på garanti.

Ursprungligen av Mattias_N:

Min mamma köpte en Iphone 4S (med Tele2-abg) på releasedagen i en butik tillhörande en stor "svensk" mobil-/elektronikkedja. Vid uppackningen av mobilen visade det sig att den hade ett konstruktionsfel, vilket gjorde att hon åkte tillbaka till kedjan och bad att få en ny enhet.

Butiken bekräftade konstruktionsfelet, men berättade att de måste skicka iväg enheten för utbyte vilket kan ta flera veckor eftersom processen är lite speciell i de fall som operatören är Tele2. Dessutom är det troligt att hon inte får en ny enhet i obruten förpackning utan endast själva telefonen (refurbished).

.

En liten korrigering. Det rör sig inte om ett konstruktionsfel eftersom ett sådant fel finns på alla enheter - det rör sig om konstruktionen/designen av enheten. Vi talar om ett tillverkningsfel, ett individfel.

 • Medlem
 • White Beach, Puerto Galera
 • 2011-11-09 09:52

Jag hävdar fortfarande att jag inte fått vad jag betalat för, en fabriksny produkt som fungerar vid leverans. Jag skulle aldrig acceptera en defekt vara, för det är vad det handlar om här. Säljaren har levererat en defekt telefon.

Ursprungligen av onnyt:

Jag hävdar fortfarande att jag inte fått vad jag betalat för, en fabriksny produkt som fungerar vid leverans. Jag skulle aldrig acceptera en defekt vara, för det är vad det handlar om här. Säljaren har levererat en defekt telefon.

Jag är ganska tjurig av mig på sådana här saker. Om jag köpt en ny produkt i de högre prisklasserna - vilket iPhone måste anses vara. Det är en av de dyraste telefonerna att köpa, så kan man också rimligen begära av säljaren att man ska få en högre grad av kundservice jämfört med om man köper en Samsung eller Nokia för 399:-. Dvs, högst 3 minuter från reklamation tills man har en fungerande vara i handen.
Dessvärre är ju nu detta inte någon lagstadgad rättighet. Du har rätt att få ett fel åtgärdat inom rimlig tid, vilket är ett högst godtyckligt begrepp. Man kan tycka att 1-2 veckor är en skälig tid. Jag krävde av MediaMarkt en gång att de skulle ha en fungerande vara till mig på 3 dagar. 1 dag för att skicka den på reparation, 1 dag för att reparera den och 1 dag för returfrakt. Detta lyckades de med.
Säljaren har valet att byta ut din produkt direkt, låta reparera den eller häva köpet. Är det en mindre skavank kan ni enas om ett prisavdrag.
Jag tycker att säljaren har allt att vinna på att snabbt glädja kunden med en omleverans direkt. För det första är själva hårdvaran i sig ofta inte underlag för prislappen på den, utan det ligger massvis med utvecklingskostnader etc inbakat i priset. Det kostar sålunda inte tillverkaren flera tusen att byta ut en telefon. Jag har ingen aning om vad den rena tillverkningskostnaden på en iPhone kan vara men det är säkerligen inte i närheten av vad som står på prislappen. Som kund blir du positivt överraskad och återkommer till samma märke och återförsäljare nästa gång en telefon ska inhandlas. En återförsäljare/tillverkare/operatör som gör det krångligt får inte förnyat förtroende, om det finns bättre alternativ.
Vi kör på vårt företag stenhårt att en ny vara eller utbytesvara ska vara på plats INNAN vi skickar tillbaka något. Sist en av våra laptops gick sönder på garantin fick vår lokala leverantör komma hit med en ny så att vi kunde tanka över innan de hämtade den trasiga.

 • Medlem
 • Varberg
 • 2011-11-09 10:48

Har tidigare arbetat som service-/reklamationsansvarig på en butik tillhörande en av de större elektronikkedjorna här i landet.

Upptäcks felet inom 7 dagar från leveransdatum - dvs det datum då kunden fick produkten - och det inte är ett handhavandefel (dvs att kunden orsakat felet) ska man normalt sett få en ny produkt i utbyte (s.k. DOA - Dead on Arrival). Dock kan säljaren kräva att enheten undersöks av auktoriserad verkstad (ex. Anovo, Engström, Deltaservice) innan man tillhandahåller utbytesprodukten just för att försäkra sig om att det är ett fabrikationsfel. Så fort butiken får besked från verkstaden att produkten är en DOA ska de erbjuda kunden en ny produkt (ej refurb) ELLER låta kunden häva köpet, då butiken kommer krediteras för produkten eller få en ny produkt i obruten förpackning.

Har det gått mer än 7 dagar från leveransdatum har säljaren rätt att försöka åtgärda felet (upp till 3 ggr vid återkommande fel;4 ggr vid olika fel) genom exempelvis reparation. När det gäller just iPhones repareras ej dessa, utan verkstad konstaterar om det är fel eller ej; är det fel på produkten skickas en ersättningsprodukt (kan vara ny, men kan även vara refurb) från verkstad. Som kund måste man då vänta på ersättningsprodukten (det går ej att kräva ny från butik) då verkstaden registrerar vilket IMEI-nummer som ersätts med vilket (detta för att garanti fortfarande skall gälla enligt originalkvitto).

Risken att få en refurbished 4S måste dock i nuläget ses som ganska liten då telefonen är såpass ny.

Oavsett fall ovan, så räkna med att spendera lite tid hos din återförsäljare när du ska hämta utbytesprodukten, då de måste meddela teleoperatören om utbytet om den är köpt med abonnemang.

Ursprungligen av inf0l:

Har tidigare arbetat som service-/reklamationsansvarig på en butik tillhörande en av de större elektronikkedjorna här i landet.

Upptäcks felet inom 7 dagar från leveransdatum - dvs det datum då kunden fick produkten - och det inte är ett handhavandefel (dvs att kunden orsakat felet) ska man normalt sett få en ny produkt i utbyte (s.k. DOA - Dead on Arrival). Dock kan säljaren kräva att enheten undersöks av auktoriserad verkstad (ex. Anovo, Engström, Deltaservice) innan man tillhandahåller utbytesprodukten just för att försäkra sig om att det är ett fabrikationsfel. Så fort butiken får besked från verkstaden att produkten är en DOA ska de erbjuda kunden en ny produkt (ej refurb) ELLER låta kunden häva köpet, då butiken kommer krediteras för produkten eller få en ny produkt i obruten förpackning.

Har det gått mer än 7 dagar från leveransdatum har säljaren rätt att försöka åtgärda felet (upp till 3 ggr vid återkommande fel;4 ggr vid olika fel) genom exempelvis reparation. När det gäller just iPhones repareras ej dessa, utan verkstad konstaterar om det är fel eller ej; är det fel på produkten skickas en ersättningsprodukt (kan vara ny, men kan även vara refurb) från verkstad. Som kund måste man då vänta på ersättningsprodukten (det går ej att kräva ny från butik) då verkstaden registrerar vilket IMEI-nummer som ersätts med vilket (detta för att garanti fortfarande skall gälla enligt originalkvitto).

Risken att få en refurbished 4S måste dock i nuläget ses som ganska liten då telefonen är såpass ny.

Oavsett fall ovan, så räkna med att spendera lite tid hos din återförsäljare när du ska hämta utbytesprodukten, då de måste meddela teleoperatören om utbytet om den är köpt med abonnemang.

Tack för input! Dock är det så att det inte finns någon generell regel att man som kund har RÄTT till en omleverans pga DOA. Detta är i så fall en policy som kedjorna har som en extra kundservice. Det kan ju helt enkelt vara så, som ofta med nya modeller av iPhone och iPad, att butiken helt enkelt inte har varan i lager och då blir det ju sålunda svårt att byta ut den på stående fot. Jag tycker att det är bra kundservice, och jag handlar i första hand på ställen där man ser till att jag som kund får det jag betalar för.

 • Medlem
 • International user
 • 2011-11-09 16:05
Ursprungligen av inf0l:

Har tidigare arbetat som service-/reklamationsansvarig på en butik tillhörande en av de större elektronikkedjorna här i landet.

Upptäcks felet inom 7 dagar från leveransdatum - dvs det datum då kunden fick produkten - och det inte är ett handhavandefel (dvs att kunden orsakat felet) ska man normalt sett få en ny produkt i utbyte (s.k. DOA - Dead on Arrival). Dock kan säljaren kräva att enheten undersöks av auktoriserad verkstad (ex. Anovo, Engström, Deltaservice) innan man tillhandahåller utbytesprodukten just för att försäkra sig om att det är ett fabrikationsfel. Så fort butiken får besked från verkstaden att produkten är en DOA ska de erbjuda kunden en ny produkt (ej refurb) ELLER låta kunden häva köpet, då butiken kommer krediteras för produkten eller få en ny produkt i obruten förpackning.

Har det gått mer än 7 dagar från leveransdatum har säljaren rätt att försöka åtgärda felet (upp till 3 ggr vid återkommande fel;4 ggr vid olika fel) genom exempelvis reparation. När det gäller just iPhones repareras ej dessa, utan verkstad konstaterar om det är fel eller ej; är det fel på produkten skickas en ersättningsprodukt (kan vara ny, men kan även vara refurb) från verkstad. Som kund måste man då vänta på ersättningsprodukten (det går ej att kräva ny från butik) då verkstaden registrerar vilket IMEI-nummer som ersätts med vilket (detta för att garanti fortfarande skall gälla enligt originalkvitto).

Risken att få en refurbished 4S måste dock i nuläget ses som ganska liten då telefonen är såpass ny.

Oavsett fall ovan, så räkna med att spendera lite tid hos din återförsäljare när du ska hämta utbytesprodukten, då de måste meddela teleoperatören om utbytet om den är köpt med abonnemang.

DOA är dock inte en generell regel utan något mellan butiken och tillverkaren.

 • Medlem
 • Göteborg
 • 2011-11-09 22:31

Helt rätt!! Såhär är det.

Detta har helt och hållet att göra med tillverkaren. Om TILLVERKAREN har en DOAtid innebär det att du som kund kan få en ny produkt direkt om den är trasig om du har allt komplett i kartong, då tillverkare ger oss en helt ny, eller ersätter oss.. Så är det med alla produkter. Men INTE iPhones som är låsta.

Därför man inte DOAr iPhone, finns ingen kedja i Sverige som kan göra så du får en ny ögonblickligen.

Tänk er själva att vi gör återköp så skickar vi in din telefon och får en tillbaka som är refurb i de svarta små lådorna. Sedan sätter in den i den gamla kartongen med en klisterlapp över IMEI numret med det nya, vem vill handla den? Det är därför

Vi har DOA på allt! även Macdatorer, men INTE operatörslåsta iPhones.. dock när vi hade olåsta iPhones ett tag var det DOA för dem köpte vi direkt ifrån Apple. Men de låsta är operatörernas iPhones och dem har valt att inte ta del av Apples DOA rutiner.

NOTIS: ALLA tillverkare har DOA på allt dem levererar i stort sett, Apple är dem enda som inte har det på allt. IAF av alla DOA ärenden jag har haft hand om.

Får jag gissa, är det Media Markt vi pratar om?
Köpte själv en iMac där som var trasig vid "leverans", tillbaka med den samma dag och 5 veckor senare fick jag tillbaka den. (Datorn var repad kan tilläggas..). Vad jag fick förklarat var att de ALDRIG byter ut en vara som är trasig utan allt ska iväg på reparation.

Ursprungligen av GoYoghurt:

Får jag gissa, är det Media Markt vi pratar om?

Nej, i mitt fall handlar det inte om MediaMarkt.

Jag är tacksam för alla erfarenheter och åsikter som delas i den här tråden - det är intressant att följa diskussionen. Jag har fortfarande inte bestämt hur vi ska göra. Samtal med butikschefen hjälpte inte, men jag tog iofs inte till några hot om tinget utan hoppades att han skulle ge med sig ändå. Men enligt honom så är det Apple som sätter upp de här specialreglerna och att det därför inte är något som han kan styra över.

Som någon anmärkte på bör risken att få en refurbished iPhone vara ganska liten nu när det bara funnits till försäljning nån månad, och det är egentligen faktumet att man kan få en använd telefon via DOA som stör mig mest med den här situationen.

Samma sak hände med mig och PhoneHouse

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2011-11-11 00:16

Goflorp. Man skulle nästan tro att du tagit en kurs i processrätt.

Ursprungligen av jahve:

Goflorp. Man skulle nästan tro att du tagit en kurs i processrätt.

Mycket bättre; Rättskunskap för Dennis Hultman, Fastighetsakademin.

 • Medlem
 • Uppsala
 • 2011-11-11 15:27

I de såkallade småmålen står parterna för sina egna rättegångskostnader, oavsett vem som vinner. Det var ju det som var poängen med Goflorps inlägg.

Se vidare rättegångsbalken 18 kap 8a §.

 • Medlem
 • Lund
 • 2011-11-11 16:42
Ursprungligen av jahve:

I de såkallade småmålen står parterna för sina egna rättegångskostnader, oavsett vem som vinner. Det var ju det som var poängen med Goflorps inlägg.

Se vidare rättegångsbalken 18 kap 8a §.

Beroende på vad det är för mål ja... I det här fallet har du alldeles säkert rätt, my bad.

Bevaka tråden