Jag använder Better Touch Tool och Little Ipsum dagligen. BTT är awesome på många sätt, bland annat har jag styrt upp en del saker som jag tycker att Lion har försämrat - visa skrivbordet till exempel. Klarar inte av den gesten de vill att man ska använda. Little Ipsum är en liten menybarsapplikation som genererar Lorem Ipsum-text, som jag använder dagligen i mitt arbete.

Dessa två vägrar OS X att autostarta, trots att jag ställt in dem på att göra det. Vad ska man ta sig till för att lösa det?