• Medlem
  • 2011-11-02 16:03

I InDesign CS4 och tidigare kan man ju markera objekt som är låsta och därmed föra in dem i bibliotek.
Det går inte (för mig i alla fall) i CS5 eftersom låsta objekt inte går att markera.
Jag kan lösa detta med skript, men vill kunna göra det "manuellt" om det är möjligt. Är det det?