Kan inte längre importera till iPhoto

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Efter senaste uppdateringen av IPhoto kan jag inte längre importera bilder till programmet. Det kraschar och jag får följande meddelande:

Process: iPhoto [972]
Path: /Applications/iPhoto.app/Contents/MacOS/iPhoto
Identifier: com.apple.iPhoto
Version: 9.2 (9.2)
Build Info: iPhotoProject-626000000000000~2
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: launchd [256]

Date/Time: 2011-10-16 14:00:42.976 +0200
OS Version: Mac OS X 10.7.2 (11C74)
Report Version: 9

Interval Since Last Report: 65319 sec
Crashes Since Last Report: 11
Per-App Interval Since Last Report: 697 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 8
Anonymous UUID: 73D24012-445E-4981-8CBF-A2AFF73CB217

Crashed Thread: 44 Import thread 0

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x000000001ff49140

VM Regions Near 0x1ff49140:
__TEXT 000000001fe71000-000000001ff42000 [ 836K] r-x/rwx SM=COW /Library/Application Support/3ivx/*.dylib
--> __DATA 000000001ff42000-000000001ff7d000 [ 236K] rw-/rwx SM=COW /Library/Application Support/3ivx/*.dylib
__DATA 000000001ff7d000-000000001ff9d000 [ 128K] rw-/rwx SM=PRV /Library/Application Support/3ivx/*.dylib

Application Specific Information:
objc[972]: garbage collection is OFF

Thread 0:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x997e4c22 mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x997e41f6 mach_msg + 70
2 com.apple.CoreFoundation 0x9538b0ea __CFRunLoopServiceMachPort + 170
3 com.apple.CoreFoundation 0x95394214 __CFRunLoopRun + 1428
4 com.apple.CoreFoundation 0x953938ec CFRunLoopRunSpecific + 332
5 com.apple.CoreFoundation 0x95393798 CFRunLoopRunInMode + 120
6 com.apple.HIToolbox 0x967baa7f RunCurrentEventLoopInMode + 318
7 com.apple.HIToolbox 0x967c1d9b ReceiveNextEventCommon + 381
8 com.apple.HIToolbox 0x967c1c0a BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 88
9 com.apple.AppKit 0x9a8b3040 _DPSNextEvent + 678
10 com.apple.AppKit 0x9a8b28ab -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 113
11 com.apple.AppKit 0x9a8aec22 -[NSApplication run] + 911
12 com.apple.AppKit 0x9ab4318a NSApplicationMain + 1054
13 com.apple.iPhoto 0x000114d0 0x1000 + 66768
14 com.apple.iPhoto 0x00010ad9 0x1000 + 64217

Jag skulle prova att installera om iPhoto om du inte redan har gjort det.

Det gjorde jag och då fungerade programmet överhuvudtaget inte. Har också provat att installera om Lions, men inget hjälper. Det enda att göra är att ta tillbaka en kopia av alla program med en tidigare version av iPhoto. Då fungerar det igen.

Hittade svaret på ett engelsktalande forum: Try trash the 3ivx folder from HD/Library/Application Support. Nu fingerer importen igen.

1
Bevaka tråden