Håller på att göra backup från en HD till en annan på var sin FireWireport (400 resp 800) på en MacBook. Stora klunkar i om några 100G i taget.

Flera gånger har kopieringen avbrutits med felmeddelande om trasig fil och den ena HD (mottagaren) matats ut automatiskt. Kopierar man om filen så funkar det.

Jag har gjort liknande kopieringar flera gånger tidigare från samma HD helt utan problem. Men då har mottagar-hd:n suttit på USB.

Jag tolkar detta som att det är något strul med själva FireWire-kommunikationen när man kör med två samtidiga portar. Filerna är bevisligen hela i alla fall.

Någon som känner igen problemet?
OS 10.6.8
MacBook 2.2 GHz Core 2 Duo
4 GB RAM