• Medlem
  • Stockholm
  • 2011-09-26 12:52

Läste den här sidan Creating ePub files with Pages och skapade en epub av exempelfilen och tittade på den i Adobe Digital Editions. Men det uppstår problem. Först får jag en exportvarning i Pages. Sedan när jag tittar på filen i ADE så saknas innehållsförteckningen helt och hållet. Innehållsförteckning måste jag ha i det dokumentet jag ska skapa. Jag vill också ha möjligheten att hoppa mellan kapitel som finns i vissa epub filer.