• Medlem
  • 2011-09-20 15:56

Jag har en googlekalender och en Caldavkalender från en OSX Server vilka jag vill synka så att allt jag för in i googlekalendern synkas till min OSXServe-kalender. Går det att uppnå?

Skälet ät att jag vill använda Googlekalendern då den står utanför våra brandväggar, men jag vill dela ut min interna kalender som står "i huset".
Det räcker om synken görs av iCalklienten, och annat blir nog svårt eftersom OSXServern inte är tillgänglig utanför huset.