• Medlem
  • 2011-09-16 16:50

Adobe Content Viewer syns inte längre bland mina program som kan ta emot filer i iTunes. Principen fungerar eftersom VLC och Google Earth syns på samma plats.
Vad kan man göra? Ominstallation av Content Viewer hjälpte föga.