• Medlem
  • 2011-08-26 11:47

Jag använder denna rad i ett antal script bundles för InDesign CS4:

do script myMainScript undo name myUndoName undo mode entire script

men i ett specifikt fall måste jag ta bort allt från och med "undo name" osv. Om jag inte gör det exekveras inte koden, i alla fall inte all kod i myMainScript.
Jag får inga felmeddelanden och i Arkivmenyn kan man bara ångra den senaste aktionen utförd av skriptet.
Är detta ett känt problem eller måste jag in och leta efter exakt vad det är som gör att koden inte körs som den ska.