Skulle behöver kontrollera en del surfrutiner, och letar därför efter en plugin eller app som löser detta.

Önskemål:
- Möjlighet att ställa in vilka tider man får surfa per kontrollerad domän.
- Möjlighet att ställa in total tid man får surfa per kontrollerad domän.

Tänker mig typ så här:
Facebook.com får besökas vardagar mellan kl 08-17 i högst 10 min.
Facebook.com får besökas mellan kl 17-08 i högst 2 h.
dn.se får besökas 00-24 alla dagar i högst 30 min.
99.se får besökas mån-fred i högst 1 h.

Har tittat på Self Control, men det är för enkelt och har andra brister.

Någon som har en fin idé?