• Medlem
  • Mjölby
  • 2011-08-03 18:59

Som ni säkert redan vet har Intels i serie något som kallas TurboBoost. Detta innebär att när inte alla kärnor används kan resterande kärnor överklockas om det skulle behövas.

Jag läste precis en recension om MBA på ArsTechnica där man pekar på att MBA är ständigt överklockad. Jag vet inte om det är Intel, Apple eller kanske killarna på ArsTechnica som har gjort en tankevurpa, men så här påstår man att det ligger till:

Om man tittar i /var/log/kernel.log så kan man hitta följande sträng (för min i5 1.7GHz):

Jul 28 18:41:48 localhost kernel[0]: AppleIntelCPUPowerManagement: Turbo Ratios 007A

Detta ska tydligen innebära att om tre eller fyra kärnor används ska man inte klocka upp något ytterligare. Men, om två kärnor används ska CPUn klockas upp med 700MHz och om en CPU används ska man lägga på 1000MHz. Nu har ju i5 bara två kärnor så det innebär alltså att den aldrig kommer att gå långsammare än 2,4GHz.

Detta kanske förklarar en del om varför MBA klockar in så bra jämfört MBP.