Hej!

Försöker göra en superenkel applikation i xcode med applescript. Jag har flera NSButton som kör nedan skript, men det är en av/på knapp, hur får jag den att köra samma script fast med ändelsen "true"? Hur kan jag i scriptet ge en knapp ett id så att jag kanknyta olika händelser till olika knappar?

script TestTweekAppDelegate
	property parent : class "NSObject"
    tell application "Terminal"
      do script with command "defaults write -g ApplePressAndHoldEnabled -bool false"
    end tell
end script