Undrar om någon kan hjälpa mig med en formel i Numbers.

Använder i dagsläget SUMMMA.OM för att kunna hantera summering för sju kolumner.
Med Tabell 1 väljer jag Ämne i en kolumn och skriver i en summa i den andra kolumnen.

Dom sju ämnen som finns i Tabell 1 har var sin kolumn i Tabell 2.
När jag väljer ett ämne i Tabell 1 placeras summan under den kolumnen i Tabell 2.

UPPNÅ: Jag skulle vilja kunna styra med en extra kolumn vilken Tabell summan ska hamna under och därefter med Ämnet kunna välja kolumn. För att slippa att sitta och koppla allt.

Går det?