Jag har tagit fram tre olika "Filemaker runtime" lösningar som jag säljer. Under årens lopp har dom utvecklats, och med jämna mellanrum har jag släppt uppgraderingar - dessa uppgraderingar har inneburit rätt långa beskrivningar till användarna där det beskrivs steg för steg hur dom skall uppgradera den gamla informationen till den nya databasen.

Nu har jag börjat fundera på hur detta skall kunna förbättras - helst hade jag sett en sådan här lösning:

1. Användaren får reda på att en uppgradering är tillgänglig.
2. Användaren trycker på "uppgradera-knappen"
3. Applikationen uppgraderas i bakgrunden.
4. Klart.

Är det någon som har egen erfarenhet av denna situationen eller har tips om "best practice"?

Till exempel har jag försökt hitta information om hur applikationen som driver databasfilen i en lösning fungerar - är det en komplett applikation eller är den skräddarsydd för en given databaslösning? Skulle man till exempel kunna byta namn på databasfilen "applikation.USR" till "applikation old.USR", lägga in den nya databasfilen som sedan kollar om "applikation old.USR" finns och isåfall importerar data och sedan utgå från att "applikation.app" fortfarande fungerar?

Mikael