Jag försöker göra ett script som innebär att när jag stänger spotify så stängs per automatik airfoil också ner eftersom jag inte använder det då.

Jag har dock inte kommit längre än såhär och jag har upptäckt att jag inte har någon aning om hur jag får ett script att köras....

tell application "Spotify"
quit
end tell

tell application "Airfoil"
quit
end tell

[EDIT]

Det måste inte vara ett applescript, automator funkar med. Eller något annat sätt att aktivera en app/stänga en app när en annan app stängs.

Senast redigerat 2011-07-20 21:53