Kernel panic två gånger på en vecka!

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
 • Medlem
 • Etuna
 • 2011-06-24 14:43

Har inte gjort något speciellt, har kört nån film i VLC och inget onormalt användande.

Får ut detta, är det någon som förstår vad det kan vara? Kan jag göra något för att försöka förebygga att det inte händer igen?

Interval Since Last Panic Report: 3468777 sec
Panics Since Last Report: 4
Anonymous UUID: E7FBE55A-D233-43A7-88C6-4406AF16008C

Fri Jun 24 03:22:28 2011
panic(cpu 0 caller 0x2aab59): Kernel trap at 0x0029380f, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x80010033, CR2: 0x00000004, CR3: 0x00100000, CR4: 0x00000660
EAX: 0x00000000, EBX: 0x0a027490, ECX: 0x00000abb, EDX: 0x00066d1b
CR2: 0x00000004, EBP: 0x75bfb9b8, ESI: 0x00000000, EDI: 0x1949ca80
EFL: 0x00010206, EIP: 0x0029380f, CS: 0x00000008, DS: 0x75bf0010
Error code: 0x00000002

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x75bfb658 : 0x21b510 (0x5d9514 0x75bfb68c 0x223978 0x0)
0x75bfb6a8 : 0x2aab59 (0x59aeec 0x29380f 0xe 0x59b0b6)
0x75bfb788 : 0x2a09b8 (0x75bfb7a0 0xffff 0x75bfb9b8 0x29380f)
0x75bfb798 : 0x29380f (0xe 0x48 0x77760010 0x10)
0x75bfb9b8 : 0x25a6bc (0x84b7a0 0x66d1b000 0x0 0x16b9d4)
0x75bfba78 : 0x25a90d (0x3082d74 0x75bfbadc 0x280a0 0x0)
0x75bfbab8 : 0x2205c5 (0x3082d74 0x75bfbadc 0x280a0 0x4945c0)
0x75bfbaf8 : 0x220981 (0x280a0 0x1 0x75bfbb48 0x29f562)
0x75bfbb28 : 0x913072 (0x280a0 0xae92800 0x90 0x777bbd00)
0x75bfbb68 : 0x9136d3 (0x6e9000 0x0 0x280a0 0xd9a56b)
0x75bfbb88 : 0x569ec8 (0xccc7000 0x19fd11ac 0xc 0x0)
0x75bfbbc8 : 0x56b00a (0xccc70c4 0xccc7000 0x19fd11ac 0xc)
0x75bfbc18 : 0x56b88b (0xccc7000 0x3 0x75bfbc60 0x0)
0x75bfbd38 : 0x56b98d (0xccc7000 0x3 0x0 0x0)
0x75bfbda8 : 0x289b7e (0xccc7000 0x3 0x19fd11ac 0xc)
0x75bfbdf8 : 0x21d8be (0x19fd1184 0x197c4570 0x1fd784 0x3507)
0x75bfbe38 : 0x210a3e (0x19fd1100 0x0 0xc741f10 0xc5c9030)
0x75bfbe98 : 0x216ca1 (0x19fd1100 0x0 0x0 0x0)
0x75bfbf18 : 0x294e25 (0x75bfbf44 0x0 0x0 0x0)
0x75bfbfc8 : 0x2a1028 (0xbdfb320 0x0 0x10 0x0)
Kernel Extensions in backtrace (with dependencies):
at.obdev.nke.LittleSnitch(2.3.09)@0x908000->0x934fff

BSD process name corresponding to current thread: Little Snitch Ne

Mac OS version:
10J869

Kernel version:
Darwin Kernel Version 10.7.0: Sat Jan 29 15:17:16 PST 2011; root:xnu-1504.9.37~1/RELEASE_I386
System model name: MacBook5,1 (Mac-F42D89C8)

System uptime in nanoseconds: 62981178610080
unloaded kexts:
com.apple.driver.AppleIRController 303.8 (addr 0xf9c000, size 0x20480) - last unloaded 24645145985218
loaded kexts:
com.regularrateandrhythm.driver.RowmoteIREmu 1.0 - last loaded 24449692850823
com.paragon-software.filesystems.ntfs 82
com.iospirit.driver.rbiokithelper 1.8.1
at.obdev.nke.LittleSnitch 2.3.09
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.3d0
com.apple.driver.IOBluetoothSCOAudioDriver 2.4.0f1
com.apple.driver.IOBluetoothA2DPAudioDriver 2.4.0f1
com.apple.driver.IOBluetoothBNEPDriver 2.4.0f1
com.apple.driver.AGPM 100.12.19
com.apple.filesystems.autofs 2.1.0
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.4
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.17
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 1.2.0
com.apple.driver.AppleBacklight 170.0.34
com.apple.driver.AudioAUUC 1.54
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 1.9.9f12
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.0d4
com.apple.kext.AppleSMCLMU 1.5.0d3
com.apple.driver.AppleHDA 1.9.9f12
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AudioIPCDriver 1.1.6
com.apple.driver.AppleIntelPenrynProfile 17
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 4.5.0d5
com.apple.GeForce 6.2.6
com.apple.driver.AppleLPC 1.4.12
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 200.3.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 200.3.2
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 2.6.5
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 1.6.3
com.apple.BootCache 31
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 160.0.0
com.apple.driver.AirPortBrcm43224 427.36.9
com.apple.nvenet 2.0.15
com.apple.driver.AppleUSBHub 4.1.7
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.1.5
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 4.1.8
com.apple.driver.AppleUSBOHCI 4.1.5
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.4.0
com.apple.driver.AppleRTC 1.3.1
com.apple.driver.AppleHPET 1.5
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.3.5
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.6
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.3.5
com.apple.driver.AppleAPIC 1.4
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 105.13.0
com.apple.security.sandbox 1
com.apple.security.quarantine 0
com.apple.nke.applicationfirewall 2.1.11
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 105.13.0
com.apple.driver.AppleProfileReadCounterAction 17
com.apple.driver.AppleProfileTimestampAction 10
com.apple.driver.AppleProfileThreadInfoAction 14
com.apple.driver.AppleProfileRegisterStateAction 10
com.apple.driver.AppleProfileKEventAction 10
com.apple.driver.AppleProfileCallstackAction 20
com.apple.nvidia.nv50hal 6.2.6
com.apple.driver.DspFuncLib 1.9.9f12
com.apple.iokit.IOSurface 74.2
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 2.4.0f1
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.3
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.0fc1
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.3
com.apple.driver.AppleHDAController 1.9.9f12
com.apple.iokit.IOHDAFamily 1.9.9f12
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.8d0
com.apple.iokit.AppleProfileFamily 41
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.0d3
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 4.5.0d5
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.8d0
com.apple.NVDAResman 6.2.6
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.2
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.2
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 206.6
com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController 2.4.0f1
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController 2.4.0f1
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 2.4.0f1
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 4.1.5
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 2.6.5
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 4.1.8
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 2.6.5
com.apple.driver.AppleUSBComposite 3.9.0
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 2.6.5
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.6
com.apple.driver.XsanFilter 402.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 1.2.5
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 2.6.5
com.apple.iokit.IO80211Family 314.1.1
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 1.10
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 4.1.5
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.0.4
com.apple.iokit.IOUSBFamily 4.1.8
com.apple.driver.NVSMU 2.2.7
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.4.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.6.5
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 6
com.apple.driver.DiskImages 289
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.6.2
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.3.5
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.6
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.3.0
Model: MacBook5,1, BootROM MB51.007D.B03, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, 6 GB, SMC 1.32f8
Graphics: NVIDIA GeForce 9400M, NVIDIA GeForce 9400M, PCI, 256 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8D), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.36.9)
Bluetooth: Version 2.4.0f1, 2 service, 19 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Serial ATA Device: Hitachi HTS543225L9SA02, 232,89 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-868
USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8507, 0x24400000
USB Device: Hub, 0x0409 (NEC Corporation), 0x005a, 0x24100000
USB Device: Ext HDD 1021, 0x1058 (Western Digital Technologies, Inc.), 0x1021, 0x24120000
USB Device: Razer Diamondback Optical Mouse, 0x1532, 0x0002, 0x24130000
USB Device: Desktop, 0x0bc2, 0x3300, 0x24110000
USB Device: External HDD, 0x1058 (Western Digital Technologies, Inc.), 0x0702, 0x26200000
USB Device: IR Receiver, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8242, 0x04500000
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0237, 0x04600000
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06100000
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8213, 0x06110000

Vanligaste orsaken till kernel panic är RAM. Har du själv uppgraderat RAM i datorn någon gång? Testa att plocka ur allt RAM och sätt modulerna igen (på ESD-säkert sätt förståss).

 • Medlem
 • Etuna
 • 2011-06-24 17:03
Ursprungligen av hummel:

Vanligaste orsaken till kernel panic är RAM. Har du själv uppgraderat RAM i datorn någon gång? Testa att plocka ur allt RAM och sätt modulerna igen (på ESD-säkert sätt förståss).

Okey, ja jag köpte en 4gb-sticka och så behöll jag en av de gamla 2gb-stickorna så det kanske är den som börjar bli lite sliten. Har ytterligare 4gb beställt så testar i början på veckan när de kommer! Tack för svaret

 • Medlem
 • Fränninge, Skåne
 • 2011-06-24 20:22
Ursprungligen av bnz:

Okey, ja jag köpte en 4gb-sticka och så behöll jag en av de gamla 2gb-stickorna så det kanske är den som börjar bli lite sliten. Har ytterligare 4gb beställt så testar i början på veckan när de kommer! Tack för svaret

Är inte riktigt så det funkar....

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2011-06-24 21:58

Det här kanske kan ha något med saken att göra:

Citat:

at.obdev.nke.LittleSnitch(2.3.09)@0x908000->0x934fff

BSD process name corresponding to current thread: Little Snitch Ne

Har du testat att köra utan Little Snitch, eller uppdatera till en aktuell version? Kanske har att göra med paragon ntfs också, har för mig att jag har sett trådar här innan med kernel panics och paragon.

1
Bevaka tråden