hur ser inställningarna ut under WINS? Är det aktiverat netbios?
Hur ser comfigd ut? kan den ändra sig själv?

ändrar sig hostname själv?