Sedan vi bytte till CS5 har Acrobat kraschat regelbundet, har aldrig upplevt det tidigare. Det händer när man klickar på en notis i korrektur som någon annan gjort. Är det någon som känner igen problemet och har en lösning på det?