Skulle behöva ett To-Do-program som klarar att hålla reda på allt man gör och har gjort i fastigheter. På iPad och gärna med koppling till stationära med (rapporter etc).
Sett ur teknikern på fältets perspektiv.

Finns det?

Ex fastigheter har ett "siffernamn" "101", "115" etc, ca 20 st.
under varje skall man ha för varje system Värme, ventilation. Kyla, Brand, etc
Ex, 102, Aggregat LB01-TF1, 2011-05-25 "Byte remmar, nya reserv upphängda". ...

Vad är bra? vad är skräp?
Det är ju inte så kul testa igenom ALLA GTD på marknaden, enbart för att finna efter en vecka att det här vart nog crap....och prova nästa.

Åsikter, idéer, erfarenheter ?