När man skapar en relation så får man in alla fält ungefär som ett excellark men kan man inte välja att man bara vill se vissa fält och inte som ett excellark utan som "vanliga" fält.

Ungefär som portalposter i Filemaker

Jag skulle också vilka ha ett fält som visar alla mina kunder som en rullningslista och när jag väljer en kund så ska den automatisk visa information från utvalda fält från kundregistret. Är det möjligt?