• Medlem
  • Stockholm
  • 2011-03-16 14:24

Tänkte börja använda Aquamacs. Då jag är intresserad av någon form av snippetshantering hittade jag YASnippet som ska ge liknande funktionalitet som TextMate i detta avseende. Följde dessa steg:

Normal install

To install the normal archive, download and unpack the latest yasnippet-x.y.z.tar.bz2. You'll get a directory named yasnippet-x.y.z, put it in your ~/.emacs.d/plugins and add the following in your .emacs file:

(add-to-list 'load-path
"~/.emacs.d/plugins/yasnippet-x.y.z")
(require 'yasnippet) ;; not yasnippet-bundle
(yas/initialize)
(yas/load-directory "~/.emacs.d/plugins/yasnippet-x.y.z/snippets")

Problemet är följande. Även om YASnippet laddas när Aquaemacs startar så försvinner YASnippets menyn när jag laddar en .html fil. När jag däremot väljer New buffer in mode - html så skapas en buffer där YASnippet fungerar. Någon som har en idé?

Senast redigerat 2011-03-16 14:42