Jag är novis inom Filemaker och har fastnat på en fundamental sak.
Jag har gått in i en befintlig databas och har en layout som används vid utskrift.
Där finns det en huvuddel och en sidfot.
Huvuddelen består av 5 sidor och jag vill lägga till en sida så jag kan klistra in lite ytterligare text.

Sorry...var bara att ta tag i rätt prickad linje och dra neråt...

Senast redigerat 2011-03-14 15:17