Hej!

Jag har två externa hårddiskar som jag vill ha likadant innehåll på. Grejen är den att jag INTE vill ha alla mina saker, som ska säkerhetskopieras, på min Mac Mini - (1) jag vill bara att Time Machine ska se till att innehållet är likadant på de två externa hårddiskarna och inte involvera mac mini os x. De externa hårddiskarna får vardagligen saker sparat till sig, alltså den externa hårddisk som för tillfället är hemma hos mig. För att göra saker svårare så kommer hårddiskarna växla hushåll (plats) med några veckors mellanrum och bara när de byts ut kommer en förändrings säkerhetskopiering att göras (alltså det som är ändrat ska kopieras över).

Jag jobbar med filerna på Mac Minin men sedan när de är klara så läggs de över för arkivering till den externa hårddisk som är hemma för tillfället. Undertiden jag jobbar med filerna är de säkerhetskopierade via dropbox. På den externa hårddisken har jag redan en omfattande mappsystem där jag sorterat alla mina 400GB av grejer jag hittills har - klarar Time Machine att bibehålla detta mappsystem och att inte ha Mac Minin involverad i någon säkerhetskopiering?

(2) När en fil ändras görs då direkt en säkerhetskopiering eller är det varje timme på allt som ändrats? När jag jobbar med en fil och timmen kommer då Time Machine gör backup kommer mina hittills gjorda ändringar med fast programmet/filen är öppen eller vad händer då?

(3) Kan man ha många olika säkerhetkopierings alternativ i Time Machine eller klarar den bara en säkerhetskopieringsinställning? (Menar att man kan ha olika backupinställningar såsom en speciellt inställd backup görs på saker till HD A medan HD B har en helt annan backup på grejer som ska föras över osv...)

(4) Ifall inte Time Machine klarar detta rekommenderar ni något annat (helst gratis) säkerhetskopieringsprogram? Helst automatiskt sådana också.

(5) Är det någon som kör något säkerhetskopieringsprogram som skriver till exFat, vilket i så fall?

(6) Kan Time Machine känna av att en ny extern HD kopplats in och den då automatiskt utför de backuper som länkats ihop med den eller väntar den en timme?

Senast redigerat 2011-03-13 14:03