Vilket är bästa sätt för att importera SIE filer med FMP 11?

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • Stockholm
  • 2011-03-12 11:33

Jag håller på att titta på en struktur för att kunna integrera FMP 11 med standarden för bokföringsprogram = SIE - standarden.

Detta föranleder två frågor, som blir avgörande för hur den framtida lösningens grundstruktur för importer/exporter och hur de ska utformas.

1. Finns det något FM-tillägg som konverterar direkt till SIE standarden för import/export?
Detta vore den absolut enklaste "alltiett"-lösningen med ett konverterande tillägg som löser biffen. Rätt post direkt till/från rätt fält är tanken, samt samma sak vid export.

2. Är det någon som vet om det finns det något program som annars kan konvertera filer mellan XML och SIE.
Tanken är att som reservlösning konvertera filer mellan XML/SIE och på så sätt få fördelarna av XML på samma sätt som lösningen under P 1.

Ni får gärna komma med förslag och/eller idéer på bästa lösning för grundstrukturen i avsedd integration, om det finns erfarenheter och bra lösningar.

Om punkterna 1-2 blir nej, så återstår ett antal olika manus och extra tabeller. Jag kommer använda mig av FM-tillägget Troi och skriva ett manus som importerar hela filen och sen radvis "läser av" vad den ska göra med informationen. ( Om det finns väl ingen färdig lösning publicerad någonstans får ni gärna tipsa mig??)

Det går att både importera och exportera filer i SIE-format från FileMaker utan någon plugin. En SIE-fil är en vanlig textfil som har vissa nyckelord i en viss ordning. Det går att göra med en extra tabell (eller två) och några manus.

Det går antagligen att exportera till XML och transformera med en xslt. Men det verkar som ett extra steg.

Det finns också några diskussioner sedan tidigare på 99.se om detta.

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2011-03-14 09:17

Tack Rolf, alltid bra svar...

Ett av problemen jag har uppmärksammat är just ordningen. Ett annat är att fälten inom varje post kan bestå av mellanslag eller TAB som avskiljare.

Enligt SIE 4 standarden ska grupperna förekomma i viss ordning, men inom grupperna är det sen fritt att skapa en egen intern "etikettordning". Vidare har jag SIE filer från olika håll, och de skiljer sig i antal rader för samma sak, t ex så här

ingående/utgående BALANS:
Fil 1 = #IB på rad xx1 #UB på rad xx2
Fil 2 = #Konto på rad xx1, #IB på rad xx2 #UB på rad xx3 ( man kan bortse ifrån #KONTO)

Kontoplan:
Fil 1 = #KONTO rad xx1 #SRU RAD XX2
FIL 2 = #KONTO rad xx1, #KONTO rad xx2(här är SRU-koderna inte satta i pgm-et)

En "etikettstyrd" inläsning á la xml, skulle förenkla och möjliggöra direkta inläsningar till "rätt" tabell. ( men visst - de mesta går att lösa i FM i flera steg)

Eftersom SIE numera har en xml-standard också( finns dock ej i de flesta BF-programmen ännu) så vore det enkelt om man kunde översätta SIE till XML-SIE.
Sen är det ju bara att hämta in resp data-etikett till rätt tabell.
En annan fördel borde vara att ÅÄÖ fungerar, som annars måste filtreras mellan PC/MAC plattformarna. (PC8-formatet är ju ingen höjdare när det gäller ASCII-standarden och formatet är väl inte kompatibelt med FM?)

Fm gillar ju inte ("), som ska tala om att det förekommer mellanslag inom ett fält - enligt SIE standarden.

Utdrag ur SIE-standarden - med som jag tycker FM-ovänliga villkor.

5.7. De olika fälten inom varje post avgränsas av ett eller flera mellanslag. 
Som mellanslag godtas även tabulatorer (ASCII 9). 
Alla fält får omslutas av citationstecken (ASCII 34). 
Citationstecken är dock inget krav utan behövs endast då fältet innehåller mellanslag. 
Om ett citationstecken förekommer inuti ett fält ska det i exportfilen föregås av en backslash (ASCII 92). 
Kontrolltecken får ej förekomma inom en textsträng. 
Med kontrolltecken avses ASCII 0 till och med ASCII 31 samt ASCII 127.

Det problem som jag fruktar mest är att själva SIE filinläsningen. ( avskiljare som består av mellanslag kontra TAB inom en och samma standard).

Du kan importera SIE-filen till ett eller flera fält i en tabell, beroende på om det finns tab eller mellanslag mellan uppgifterna. Importera som tab-separerad textfil. Slå sedan ihop fälten till ett fält i FileMaker med mellanslag mellan uppgifterna. Citationstecken ska inte vara några problem.

Eller använd en plugin som byter ut tab mot mellanslag före importen.

1
Bevaka tråden