Jag har ställt till det för mig. Tror att jag gjort Delete på för mycket. Men har en fullständig Bck, visserligen några månader, vilken fungerar alldeles utmärkt.
Till problemet.
Då jag ansluter min WiFi-dongel händer inget. Hade förväntat mig att Ralink 3.0.0 skulle dra igång som det gör på min Bck. Dessutom händer inget i Systeminställningar/Nätverk.
Vad göra?
1. Kan jag lyfta över lämpliga filer från min Bck och i så fall vilka?
2. Kanske enklast att lyfta över hela min Bck, vill ogärna detta?
3.
Övriga frågor.
Var hittar jag drivrutinerna? Frågorna kan bli många............