Jag har rippat en del musik till iTunes från samlingsalbum. Jag har sedan ändrat en hel del album i taggarna till originalet, men när jag väljer "Hämta bildmaterial till album" blir det likväl samlingsskivan som dyker upp oavsett vad jag skrivit.

Jag misstänker att det ligger kvar någonstans djupt ner i någon tag, men jag hittar inget om det i infon. Finns det något sätt att ändra?