iCal kraschar vid start

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag har en MacBook Pro 13" som köptes i juli. Den har haft problem med att gå i viloläge som jag antar att nästa alla Pros har som sålts efter uppgraderingen i april har. Alltså går den inte i viloläge om man inte tvingar den... Men nu till ett helt annat problem:

När jag startar iCal så öppnas det upp och jag ser veckovyn. Dock kommer snart badbollen och iCal avslutas. Om jag skapar en ny användare på datorn så fungerar ical där. Jag synkar för tillfället iCal med min iPhone och har nu även huvuddelen av kalenderuppgifterna på iPhonen. Därför skulle en nollställning av iCal inte skada. Hur gör man en sådan? I iPhonen använder jag appen week cal för att redigera min kalender. Någon med liknande problem?

Oerhört tacksam för hjälp!
/Lukas Riedel

Om någon kan ha användning för krasch-loggen:

Process: iCal [10978]
Path: /Applications/iCal.app/Contents/MacOS/iCal
Identifier: com.apple.iCal
Version: 4.0.4 (1395)
Build Info: iCal-13950000~1
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [120]

Date/Time: 2011-02-05 13:14:38.989 +0100
OS Version: Mac OS X 10.6.6 (10J567)
Report Version: 6

Interval Since Last Report: 2583 sec
Crashes Since Last Report: 5
Per-App Interval Since Last Report: 36 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 4
Anonymous UUID: 90A16F01-55BF-4DC6-92F4-793CD581CAD3

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Application Specific Information:
objc_msgSend() selector name: isGroupItem

Thread 0 Crashed: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libobjc.A.dylib 0x00007fff84585120 objc_msgSend + 44
1 com.apple.iCal 0x0000000100041a69 0x100000000 + 268905
2 com.apple.AppKit 0x00007fff8515668c -[NSTableView _dataCellForTableColumn:row:] + 62
3 com.apple.AppKit 0x00007fff8516eb05 -[NSTableView _isFullWidthCellAtRow:] + 52
4 com.apple.AppKit 0x00007fff8516e520 -[NSTableView drawRow:clipRect:] + 122
5 com.apple.AppKit 0x00007fff8516e273 -[NSTableView drawRowIndexes:clipRect:] + 369
6 com.apple.AppKit 0x00007fff8516e0f4 -[NSOutlineView drawRowIndexes:clipRect:] + 131
7 com.apple.AppKit 0x00007fff8516cc20 -[NSTableView drawRect:] + 1302
8 com.apple.AppKit 0x00007fff85162c49 -[NSView _drawRect:clip:] + 3390
9 com.apple.AppKit 0x00007fff851618bc -[NSView _recursiveDisplayAllDirtyWithLockFocus:visRect:] + 1325
10 com.apple.AppKit 0x00007fff85161c26 -[NSView _recursiveDisplayAllDirtyWithLockFocus:visRect:] + 2199
11 com.apple.AppKit 0x00007fff85161c26 -[NSView _recursiveDisplayAllDirtyWithLockFocus:visRect:] + 2199
12 com.apple.AppKit 0x00007fff8515ff8e -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 767
13 com.apple.AppKit 0x00007fff85160e5a -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 4555
14 com.apple.AppKit 0x00007fff85160e5a -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 4555
15 com.apple.AppKit 0x00007fff85160e5a -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 4555
16 com.apple.AppKit 0x00007fff85160e5a -[NSView _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 4555
17 com.apple.AppKit 0x00007fff8515fab0 -[NSThemeFrame _recursiveDisplayRectIfNeededIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:topView:] + 254
18 com.apple.AppKit 0x00007fff8515c362 -[NSView _displayRectIgnoringOpacity:isVisibleRect:rectIsVisibleRectForView:] + 2683
19 com.apple.AppKit 0x00007fff850d5b9a -[NSView displayIfNeeded] + 969
20 com.apple.AppKit 0x00007fff850d0a46 _handleWindowNeedsDisplay + 678
21 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff82106b37 __CFRunLoopDoObservers + 519
22 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff820e2464 __CFRunLoopRun + 468
23 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff820e1dbf CFRunLoopRunSpecific + 575
24 com.apple.HIToolbox 0x00007fff81cdd93a RunCurrentEventLoopInMode + 333
25 com.apple.HIToolbox 0x00007fff81cdd73f ReceiveNextEventCommon + 310
26 com.apple.HIToolbox 0x00007fff81cdd5f8 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 59
27 com.apple.AppKit 0x00007fff850a5e64 _DPSNextEvent + 718
28 com.apple.AppKit 0x00007fff850a57a9 -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 155
29 com.apple.AppKit 0x00007fff8506b48b -[NSApplication run] + 395
30 com.apple.AppKit 0x00007fff850641a8 NSApplicationMain + 364
31 com.apple.iCal 0x0000000100001838 0x100000000 + 6200
32 com.apple.iCal 0x00000001000a36c0 0x100000000 + 669376

Thread 1: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f9816a kevent + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f9a03d _dispatch_mgr_invoke + 154
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f99d14 _dispatch_queue_invoke + 185
3 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f9983e _dispatch_worker_thread2 + 252
4 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f99168 _pthread_wqthread + 353
5 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f99005 start_wqthread + 13

Thread 2:
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f98f8a __workq_kernreturn + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f9939c _pthread_wqthread + 917
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f99005 start_wqthread + 13

Thread 3:
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f98f8a __workq_kernreturn + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f9939c _pthread_wqthread + 917
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f99005 start_wqthread + 13

Thread 4: Dispatch queue: com.apple.root.default-priority
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff88fb9fca __semwait_signal + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff88fbdde1 _pthread_cond_wait + 1286
2 com.apple.Foundation 0x00007fff82d1c6f8 -[NSCondition wait] + 277
3 com.apple.Foundation 0x00007fff82d09ce3 -[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelector:onThread:withObject:waitUntilDone:modes:] + 916
4 com.apple.Foundation 0x00007fff82d1ca4c -[NSObject(NSThreadPerformAdditions) performSelectorOnMainThread:withObject:waitUntilDone:] + 143
5 com.apple.AppKit 0x00007fff8527c8e8 ____NSAppKitFinalizeThreadData_block_invoke_2 + 86
6 com.apple.Foundation 0x00007fff82d2b682 -[NSBlockOperation main] + 157
7 com.apple.Foundation 0x00007fff82d1bde4 -[__NSOperationInternal start] + 681
8 com.apple.Foundation 0x00007fff82dfabeb __doStart2 + 97
9 libSystem.B.dylib 0x00007fff88fbb2c4 _dispatch_call_block_and_release + 15
10 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f99831 _dispatch_worker_thread2 + 239
11 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f99168 _pthread_wqthread + 353
12 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f99005 start_wqthread + 13

Thread 5:
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f7f2da mach_msg_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f7f94d mach_msg + 59
2 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff820e2932 __CFRunLoopRun + 1698
3 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff820e1dbf CFRunLoopRunSpecific + 575
4 com.apple.DAVKit 0x00007fff826f26ea -[AYOperation runOperationWithTimeOut:] + 298
5 com.apple.DAVKit 0x00007fff826e701b -[DAVRequest dispatch] + 292
6 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8211c96c __invoking___ + 140
7 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8211c83d -[NSInvocation invoke] + 141
8 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff82138711 -[NSInvocation invokeWithTarget:] + 49
9 com.apple.DAVKit 0x00007fff826f2b9b -[_AYProxy forwardInvocation:] + 341
10 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8211998c ___forwarding___ + 860
11 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff82115a68 _CF_forwarding_prep_0 + 232
12 com.apple.CalendarStore 0x00007fff8877a302 -[CalDAVSetPropertyOperation setProperty] + 166
13 com.apple.CalendarStore 0x00007fff887f29d6 -[CalDAVAccountRefreshQueueableOperation(Private) refreshCalendarsForPrincipal:error:] + 4796
14 com.apple.CalendarStore 0x00007fff887f054a -[CalDAVAccountRefreshQueueableOperation(Private) refresh] + 361
15 com.apple.CalendarStore 0x00007fff887f0723 -[CalDAVAccountRefreshQueueableOperation refreshWithExceptionHandling] + 76
16 com.apple.Foundation 0x00007fff82cf30a5 __NSThread__main__ + 1429
17 libSystem.B.dylib 0x00007fff88fb8536 _pthread_start + 331
18 libSystem.B.dylib 0x00007fff88fb83e9 thread_start + 13

Thread 6: com.apple.CFSocket.private
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff88fc2e92 select$DARWIN_EXTSN + 10
1 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff82104498 __CFSocketManager + 824
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff88fb8536 _pthread_start + 331
3 libSystem.B.dylib 0x00007fff88fb83e9 thread_start + 13

Thread 7:
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f98f8a __workq_kernreturn + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f9939c _pthread_wqthread + 917
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff88f99005 start_wqthread + 13

Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x0000000000000040 rbx: 0x0000000000000000 rcx: 0x0000000000000000 rdx: 0x00000001137785a0
rdi: 0x00000001137785a0 rsi: 0x0000000100243494 rbp: 0x00007fff5fbfbf90 rsp: 0x00007fff5fbfbf68
r8: 0x0000000000000000 r9: 0x00000001152815e0 r10: 0x0000000115211090 r11: 0x000000011379fd86
r12: 0x00000001137785a0 r13: 0x00000001004c75d0 r14: 0x000000000000000a r15: 0x00007fff8582eae8
rip: 0x00007fff84585120 rfl: 0x0000000000010206 cr2: 0x0000000000000000

Model: MacBookPro7,1, BootROM MBP71.0039.B0B, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, 4 GB, SMC 1.62f6
Graphics: NVIDIA GeForce 320M, NVIDIA GeForce 320M, PCI, 256 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8D), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.36.1)
Bluetooth: Version 2.3.8f7, 2 service, 12 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Serial ATA Device: Hitachi HTS545025B9SA02, 232,89 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-898
USB Device: iPhone, 0x05ac (Apple Inc.), 0x1297, 0x24100000
USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8507, 0x24600000
USB Device: Internal Memory Card Reader, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8403, 0x26100000
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06600000
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8213, 0x06610000
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0237, 0x06300000
USB Device: IR Receiver, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8242, 0x06500000

  • Medlem
  • Uppsala
  • 2011-02-05 14:13

Du nollställer iCal enklast genom att ta bort eller att flytta undan ~/Bibliotek/Calendars. Innan du gör det, stäng av iCal.

Om du vill vara mer noggrann kan du ta bort iCals inställningsfiler i ~/Bibliotek/Preferences. Det finns en handfull filer som heter något med "com.apple.ical" (gör en sökning i Preferences-foldern).

Tack för hjälpen, har fått det att fungera nu!

1
Bevaka tråden