RTCW funkar inte på MBA?

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Oregistrerad
  • 2011-02-01 14:30

Har fått tag i Return To Castle Wolfenstein till Mac.
Har installerat det men det vägrar fungera.

Info om mitt system:

Datormodell: Macbook Air (Model 1.1 2008 A1237)
Cpu: Intel Core 2 Duo 1.6Ghz
Ram: 2Gb 667Mhz DDR2 SDRAM
Hd: 80Gb 1.8" 4200rpm
Vga: Intel GMA X3100
OS: OSX 10.6.6

Detta finns i spelmappen:

Och detta i wolfenstein mappen:

Spelet kraschar så fort jag startat det. Och detta felmeddelandet får jag:

"Process: Wolfenstein SP [1327]
Path: /Volumes/Wolfenstein/Wolfenstein/Wolfenstein SP
Identifier: com.aspyr.rtcw
Version: 1.0 (1.0)
Code Type: PPC (Translated)
Parent Process: launchd [113]

Date/Time: 2011-02-01 01:33:29.913 +0100
OS Version: Mac OS X 10.6.6 (10J567)
Report Version: 6

Interval Since Last Report: 5419 sec
Crashes Since Last Report: 1
Per-App Interval Since Last Report: 6 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 1
Anonymous UUID: 5ED7D263-B95E-423F-80D5-0346ED493706

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0

Thread 0 Crashed:
0 LaunchCFMApp 0xb80c5d10 0xb8000000 + 810256
1 LaunchCFMApp 0xb80c0037 0xb8000000 + 786487
2 LaunchCFMApp 0xb80dd8e8 0xb8000000 + 907496
3 LaunchCFMApp 0xb8145397 spin_lock_wrapper + 1791
4 LaunchCFMApp 0xb801ceb7 0xb8000000 + 118455

Thread 1:
0 libSystem.B.dylib 0x801430fa mach_msg_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x80143867 mach_msg + 68
2 LaunchCFMApp 0xb819440f CallPPCFunctionAtAddressInt + 206231
3 libSystem.B.dylib 0x8017085d _pthread_start + 345
4 libSystem.B.dylib 0x801706e2 thread_start + 34

Thread 2:
0 LaunchCFMApp 0xb815acc0 spin_lock_wrapper + 90152
1 LaunchCFMApp 0xb8179c5b CallPPCFunctionAtAddressInt + 97763
2 LaunchCFMApp 0xb80c6b13 0xb8000000 + 813843
3 LaunchCFMApp 0xb80c0037 0xb8000000 + 786487
4 LaunchCFMApp 0xb80dd8e8 0xb8000000 + 907496
5 LaunchCFMApp 0xb8145397 spin_lock_wrapper + 1791
6 LaunchCFMApp 0xb801ceb7 0xb8000000 + 118455

Thread 3:
0 LaunchCFMApp 0xb815a8ff spin_lock_wrapper + 89191
1 LaunchCFMApp 0xb8176e5d CallPPCFunctionAtAddressInt + 85989
2 LaunchCFMApp 0xb80c6b13 0xb8000000 + 813843
3 LaunchCFMApp 0xb80c0037 0xb8000000 + 786487
4 LaunchCFMApp 0xb80dd8e8 0xb8000000 + 907496
5 LaunchCFMApp 0xb8145397 spin_lock_wrapper + 1791
6 LaunchCFMApp 0xb801ceb7 0xb8000000 + 118455

Thread 4:
0 LaunchCFMApp 0xb815a8ff spin_lock_wrapper + 89191
1 LaunchCFMApp 0xb8176e5d CallPPCFunctionAtAddressInt + 85989
2 LaunchCFMApp 0xb80c6b13 0xb8000000 + 813843
3 LaunchCFMApp 0xb80c0037 0xb8000000 + 786487
4 LaunchCFMApp 0xb80dd8e8 0xb8000000 + 907496
5 LaunchCFMApp 0xb8145397 spin_lock_wrapper + 1791
6 LaunchCFMApp 0xb801ceb7 0xb8000000 + 118455

Thread 5:
0 libSystem.B.dylib 0x80168a12 __workq_kernreturn + 10
1 libSystem.B.dylib 0x80168bc6 start_wqthread + 30

Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
eax: 0x00000000 ebx: 0xb80c5ce8 ecx: 0x00000000 edx: 0x00000003
edi: 0x00000000 esi: 0x80a05180 ebp: 0xb7fffa08 esp: 0xb7fff9d0
ss: 0x0000001f efl: 0x00010206 eip: 0xb80c5d10 cs: 0x00000017
ds: 0x0000001f es: 0x0000001f fs: 0x00000000 gs: 0x00000037
cr2: 0x00000000

Binary Images:
0x144f6000 - 0x144f7ff7 BDL.dylib 38.0.0 (compatibility 1.0.0) <7962366F-BF58-160E-0B73-338F0736B27C> /usr/libexec/oah/Shims/BDL.dylib
0x144fb000 - 0x144fbff7 libSystem.B.dylib 38.0.0 (compatibility 1.0.0) <63852FDA-04FA-AAA0-67E6-CBB15F6920F1> /usr/libexec/oah/Shims/libSystem.B.dylib
0x144ff000 - 0x14501ff7 CoreFoundation 38.0.0 (compatibility 150.0.0) <F267D656-C1AD-07A8-2CCC-9D40323BE626> /usr/libexec/oah/Shims/CoreFoundation.framework/CoreFoundation
0x18ed1000 - 0x18ed9ff7 IOKit 38.0.0 (compatibility 1.0.0) <DCA9B384-0F69-C525-ED46-383C34F025ED> /usr/libexec/oah/Shims/IOKit.framework/IOKit
0x18edf000 - 0x18edfff7 ApplicationServices 38.0.0 (compatibility 1.0.0) <3CCC383E-7267-5DBD-BFFF-DF0132FED485> /usr/libexec/oah/Shims/ApplicationServices.framework/ApplicationServices
0x18ee3000 - 0x18f18ff7 GLEngine ??? (???) <68F67685-19B4-CB0E-6CE2-89A0F87BEAEE> /usr/libexec/oah/Shims/GLEngine.bundle/GLEngine
0x18f1d000 - 0x19095fe7 GLEngine ??? (???) <3A6C5513-7428-2242-2892-B429C72343CB> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
0x190c7000 - 0x190cbff7 IOSurface ??? (???) <235E7E3D-B6E5-0AAA-C41A-7AC1F54A7EBF> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x190d3000 - 0x190d7ff7 libGFXShared.dylib ??? (???) <9E14BE2F-C863-40E9-41A6-1BE9045663A0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x190dc000 - 0x1910dff7 libGLImage.dylib ??? (???) <E3EC8E92-4DDD-E7B8-3D38-C5A5160A4930> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x19115000 - 0x19221ff7 libGLProgrammability.dylib ??? (???) <A077BFEA-19C6-9F48-2F36-8E4E55376F49> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
0x19240000 - 0x19243ff7 libCoreVMClient.dylib ??? (???) <973B9E1F-70B3-2E76-B14B-E57F306AD2DF> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x19248000 - 0x196b2fe7 com.apple.driver.AppleIntelGMAX3100GLDriver 1.6.26 (6.2.6) <885552BA-499B-02A2-7B0D-5A7A77D3AEC2> /System/Library/Extensions/AppleIntelGMAX3100GLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIntelGMAX3100GLDriver
0x19803000 - 0x19827fe7 GLRendererFloat ??? (???) <1274B762-2FB9-48FE-EAFD-C459B2B4BECC> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat
0x80000000 - 0x8005dff7 com.apple.framework.IOKit 2.0 (???) <A769737F-E0D6-FB06-29B4-915CF4F43420> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x8007d000 - 0x800e7fe7 libstdc++.6.dylib 7.9.0 (compatibility 7.0.0) <411D87F4-B7E1-44EB-F201-F8B4F9227213> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x80142000 - 0x802e9ff7 libSystem.B.dylib 125.2.1 (compatibility 1.0.0) <4FFBF71A-D603-3C64-2BC6-BFBFFFD562F0> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x8036a000 - 0x804e5fe7 com.apple.CoreFoundation 6.6.4 (550.42) <C78D5079-663E-9734-7AFA-6CE79A0539F1> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x805dd000 - 0x805ebfe7 libz.1.dylib 1.2.3 (compatibility 1.0.0) <33C1B260-ED05-945D-FC33-EF56EC791E2E> /usr/lib/libz.1.dylib
0x805f0000 - 0x805fcff7 libkxld.dylib ??? (???) <9D8378E0-1C58-EED8-EA00-F4515B8BE7A3> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x80600000 - 0x80646ff7 libauto.dylib ??? (???) <29422A70-87CF-10E2-CE59-FEE1234CFAAE> /usr/lib/libauto.dylib
0x80653000 - 0x807d5fe7 libicucore.A.dylib 40.0.0 (compatibility 1.0.0) <35DB7644-0780-D2AB-F6A9-45F28D2D434A> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x80837000 - 0x808e4fe7 libobjc.A.dylib 227.0.0 (compatibility 1.0.0) <C8925910-B927-968B-4B71-D83A4CEF8646> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x808f8000 - 0x808fbfe7 libmathCommon.A.dylib 315.0.0 (compatibility 1.0.0) <1622A54F-1A98-2CBE-B6A4-2122981A500E> /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x8fe00000 - 0x8fe4162b dyld 132.1 (???) <749D24EE-54BD-D74B-D305-C13F5E6C95D8> /usr/lib/dyld
0xb8000000 - 0xb81defff LaunchCFMApp ??? (???) <CC0F32CD-4587-7C83-03D0-9CFE28A58FB6> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Support/LaunchCFMApp
0xffff0000 - 0xffff1fff libSystem.B.dylib ??? (???) <4FFBF71A-D603-3C64-2BC6-BFBFFFD562F0> /usr/lib/libSystem.B.dylib

Translated Code Information:
objc[1327]: garbage collection is ON
Rosetta Version: 22.27
Args: /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Support/LaunchCFMApp /Volumes/Wolfenstein/Wolfenstein/Wolfenstein SP
Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)"

Varför funkar det inte?

Det ser ut som du kör version 1.0.

Uppdatera till senaste versionen 1.41 som går att ladda ner från länken nedan, det kanske funkar bättre då.

Macgamefiles.com: Return to Castle Wolfenstein

1
Bevaka tråden