• Medlem
  • Jönköping
  • 2010-12-10 09:12

Jag vill bifoga en jpg-bild i min signatur i mail. Det är inga problem, bara att kopiera och klistra in. Men att få den klickbar, att den ska länka vidare till en webadress, hur gör jag där?