Jag har ett märkligt problem som uppstått de senaste månaderna, vet inte exakt när. Har 100 gig mp3 i bibblan, 15.000 låtar cirkus. När jag lägger in en skiva och vill ändra något i ID-taggarna för hela skivan, markerar jag ju allihop och kör kringla-i och ändrar det som ska ändras s'att säga. Inga prolem... förrän nu. Varje gång jag gör detta, är det en fil (en av de som är markerade) som inte ändras. Ofelbart är det alltid en låt som inte får nytt albumnamn, årtal eller vad jag nu ändrar. Nån som har en teori kring detta? Kör Leopard på en MBA, bibblan på extern HDD. Inga problem i övrigt, senaste iTunes-versionen osv. Jävligt märkligt problem tycker jag.