Tyda denna kernelpanic?

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

panic(cpu 1 caller 0x27a3a5): "vm_page_reactivate_local: count = 255, vm_page_local_count = 251\n"@/SourceCache/xnu/xnu-1504.9.17/osfmk/vm/vm_resident.c:3193
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x4eaabce8 : 0x21b50c (0x5d42fc 0x4eaabd1c 0x223974 0x0)
0x4eaabd38 : 0x27a3a5 (0x590060 0xff 0xfb 0x2baa4600)
0x4eaabd78 : 0x2550be (0x1 0x0 0x0 0x3afba)
0x4eaabde8 : 0x257f93 (0x3ce0aa4 0x5ebf7b4 0xc0000 0x1)
0x4eaabf38 : 0x2aa42f (0x2d96000 0xc0000 0x1 0x3)
0x4eaabfc8 : 0x2a080a (0x6e54764 0x0 0x10 0x6a2d484)

någon som kan tyda vad som gick fel?

Det där är ju egentligen helt random nuffror.

Ibland kan man se vilka frameworks som har använts, ex. com.apple.iokit.IONetworkingFamily.

Det där verkar peka åt virtuella minneshanteraren, men tyvärr säger det inte särskilt mycket.

My bad,

Interval Since Last Panic Report: 64851 sec
Panics Since Last Report: 4
Anonymous UUID: 4D948329-C506-4A4E-9575-837366C0DC49

Mon Nov 15 20:52:41 2010
panic(cpu 1 caller 0x27a3a5): "vm_page_reactivate_local: count = 255, vm_page_local_count = 251\n"@/SourceCache/xnu/xnu-1504.9.17/osfmk/vm/vm_resident.c:3193
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x4eaabce8 : 0x21b50c (0x5d42fc 0x4eaabd1c 0x223974 0x0)
0x4eaabd38 : 0x27a3a5 (0x590060 0xff 0xfb 0x2baa4600)
0x4eaabd78 : 0x2550be (0x1 0x0 0x0 0x3afba)
0x4eaabde8 : 0x257f93 (0x3ce0aa4 0x5ebf7b4 0xc0000 0x1)
0x4eaabf38 : 0x2aa42f (0x2d96000 0xc0000 0x1 0x3)
0x4eaabfc8 : 0x2a080a (0x6e54764 0x0 0x10 0x6a2d484)

BSD process name corresponding to current thread: iCal Helper

Mac OS version:
10H574

Kernel version:
Darwin Kernel Version 10.5.0: Fri Nov 5 23:20:39 PDT 2010; root:xnu-1504.9.17~1/RELEASE_I386
System model name: MacBook7,1 (Mac-F22C89C8)

System uptime in nanoseconds: 3373825577100
unloaded kexts:
com.apple.driver.AppleMCP89RootPortPM 1.11 (addr 0x11c7000, size 0x20480) - last unloaded 89118507091
loaded kexts:
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.3d0 - last loaded 23062085656
com.apple.filesystems.autofs 2.1.0
com.apple.driver.AGPM 100.12.19
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 1.2.0
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.4.5
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.17
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 1.9.9f12
com.apple.driver.AppleHDA 1.9.9f12
com.apple.driver.AudioAUUC 1.13
com.apple.driver.AppleBacklight 170.0.34
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.0d4
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AudioIPCDriver 1.1.6
com.apple.driver.AppleIntelPenrynProfile 17
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 4.5.0d5
com.apple.driver.AppleLPC 1.4.12
com.apple.GeForce 6.2.4
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 200.3.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 200.3.2
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 2.6.5
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 1.6.3
com.apple.BootCache 31
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.driver.AirPortBrcm43224 426.36.1
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.1.5
com.apple.nvenet 2.0.15
com.apple.driver.AppleUSBHub 4.1.7
com.apple.driver.AppleUSBOHCI 4.1.5
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 160.0.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.4.0
com.apple.driver.AppleRTC 1.3.1
com.apple.driver.AppleHPET 1.5
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 4.1.7
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.3.5
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.6
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.3.5
com.apple.driver.AppleAPIC 1.4
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 105.13.0
com.apple.security.sandbox 1
com.apple.security.quarantine 0
com.apple.nke.applicationfirewall 2.1.11
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 105.13.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 2.3.8f7
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.3
com.apple.driver.AppleProfileReadCounterAction 17
com.apple.driver.DspFuncLib 1.9.9f12
com.apple.driver.AppleProfileTimestampAction 10
com.apple.driver.AppleProfileThreadInfoAction 14
com.apple.driver.AppleProfileRegisterStateAction 10
com.apple.driver.AppleProfileKEventAction 10
com.apple.driver.AppleProfileCallstackAction 20
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.8d0
com.apple.nvidia.nv50hal 6.2.4
com.apple.iokit.IOSurface 74.2
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.7.9fc4
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.3
com.apple.driver.AppleHDAController 1.9.9f12
com.apple.iokit.IOHDAFamily 1.9.9f12
com.apple.iokit.AppleProfileFamily 41
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.0d3
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 4.5.0d5
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.8d0
com.apple.NVDAResman 6.2.4
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.2
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.2
com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController 2.3.8f7
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController 2.3.8f7
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 2.3.8f7
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 206.6
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 4.1.5
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 2.6.5
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 1.2.5
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 2.6.5
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 4.1.5
com.apple.driver.AppleUSBComposite 3.9.0
com.apple.driver.XsanFilter 402.1
com.apple.iokit.IO80211Family 312
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.0.4
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 1.9
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 4.1.5
com.apple.driver.NVSMU 2.2.7
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.4.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 4.1.7
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.6.5
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 6
com.apple.driver.DiskImages 289
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.6.2
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.3.5
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.6
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.3.0
Model: MacBook7,1, BootROM MB71.0039.B09, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, 2 GB, SMC 1.60f5
Graphics: NVIDIA GeForce 320M, NVIDIA GeForce 320M, PCI, 256 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.36.1)
Bluetooth: Version 2.3.8f7, 2 service, 19 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Serial ATA Device: Hitachi HTS545025B9SA02, 232,89 GB
Serial ATA Device: HL-DT-ST DVDRW GS23N
USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8507, 0x24600000
USB Device: BRCM2070 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06600000
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8218, 0x06630000
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0237, 0x06300000

Är det en enstaka Kernel Panic, eller är det återkommande?

Om det är återkommande - finns det någon röd tråd? T.ex att det alltid sker i samma program?

När började det? Kan du sätta det i samband med någon annan händelse, t.ex installation av minne, eller installation av något nytt program, eller någon annan uppdatering i datorn?

Berätta gärna så mycket du kan om problemet. Det är kanske lättare att reda ut det den vägen än att försöka tyda felmeddelandena.

1
Bevaka tråden