Ny MacBook Pro med repa på skärmen - Apple nekar garantireparation

Tråden skapades och har fått 8 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hejsan!
Har en astråkig historia!
Vi är ett litet företag som beställde 4 Macbook Pro. En av datorerna hade en repa i skärmen. Det enda vi har gjort är att packat upp datorn.

Vi skickade ögonaböj tillbaka den till vår Authorized Apple Reseller. En stor butik, deras service tar hand om datorn, fotar och skickar in bilderna till Apple. Inget händer... Ringer inget händer. Ringer inget händer.

Över 30 dagar senare ja jag har legat på dem rejält så får jag svaret av Apple. Declined! Det är en kosmetisk skada som de inte reparerar.

Detta är bilderna Apple tittat på.

// Johan

Flyttade tråden till "Garantier & service" där jag tycker att den passar bättre.

Har också förtydligat trådens rubrik lite. Försök alltid sätta en rubrik som tydligt visar vad tråden handlar om!

/Mod

Låter helt galet! Kan du inte häva köpet mot återförsäljaren?

Precis. Låt dom ta dribblet med Apples pryo som bara läst innantill i någon policymanual. Lämna tillbaka hela köpet till ÅF om de larvar sig mer.

Det värsta soml finns är när folk saknar common sense. Det blir snabbt Kafka av se här shituationerna.

Troligen är det återförsäljaren och kanske även den som lämnade tillbaka datorn som inte förklarat ordagrant att detta var ett byte till annan ny dator. Istället kommer gamla apple sverige takterna igen tydligen med att nya datorer direkt från leverans och DOA datorer skall repareras när det är ett enkelt byte till ny dator som gäller. Reklamera köpet.

Köplagen ( http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900931.HTM )gäller (business to Business)

"Påföljder vid fel i varan
Påföljderna
30 § Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 31--40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.
Undersökning av varan efter avlämnandet
31 § När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed."

Det här har ni gjort - ni meddelade direkt.

" Framgår det att varan skall transporteras från platsen för avlämnandet, får köparen vänta med undersökningen till dess att varan har kommit fram.
Om köparen ändrar bestämmelseorten medan varan är på väg eller sänder varan vidare utan att ha haft skälig möjlighet att undersöka den och säljaren vid köpet kände till eller borde ha känt till möjligheten av en sådan omdestinering eller vidaresändning, får undersökningen uppskjutas till dess att varan har kommit fram till den nya bestämmelseorten.

Reklamation
32 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation).
Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.

34 § Köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. I stället för att avhjälpa felet får säljaren företa omleverans enligt 36 §.

Köparen har rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. "

Här är pudelns kärna! Det är fanimej av väsentlig betydelse med en repa i en skärm!

"Köparen har dock inte rätt att kräva omleverans, om det föreligger ett sådant förhållande som avses i 23 §. Köparen har inte heller rätt att kräva omleverans, om det är fråga om en vara som fanns vid köpet och som, med hänsyn till sina egenskaper och till vad parterna måste antas ha förutsatt, inte kan ersättas med någon annan vara.
Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det.

36 § Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren.
Säljaren får ej åberopa att han inte har beretts tillfälle att avhjälpa felet eller företa omleverans, om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta avhjälpande eller omleverans från säljarens sida."

Notera följande; "Säljaren" är där du köpt den, alltså ÅF - inte Apple.

Som vanligt är man iskall, meddelar att man ämnar stämma dem inför tingsrätten (ev ang tvistemål ang mindre värde). Det kostar dig 400:- i stället för att valsa runt med reklamationsnämnden etc pjosk.
Hälsa också att om det blir i tvistemål ang mindre värde om det understiger ett halvt basbelopp (osäker), då bär var och en sina egna kostnader = De kommer får lägga en halv dag på sitta tingrätt och skriva inlagor där de bestrider det hela. Självklart kommer du yrka på att de komenserar dig (skadestånd) för det obehag, merarbete och extra omkostnader de orsakat dig.

2010 är halva prisbasbeloppet, vilket jag tror är det som är aktuellt här, 21.200 SEK. Kan vara idé att bara reklamera en maskin, m.a.o., om man vill driva det i rätten.

Vilken återförsäljare?

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2010-11-13 18:11

Jag tror att det kan vara värt att driva ärendet. Jag anmälde en tvist till ARN som privatperson och genast fick jag respons och en ny dator. Hade dessförinnan blivit nekad gång på gång men när jag väl gjorde slag i saken och anmälde så hände det mycket på kort tid.

Hoppas att det löser sig!

1
Bevaka tråden