UserEventAgent buggar ur rejält

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • Stockholm
  • 2010-11-10 14:47

Hilfe kamrater,

Har då och då haft problem med att UserEventAgent går och smaskar i sig 100 % av processorn och får en i övrigt hyggligt snabb Pro att bli till en halvdöd fisk. En tvångsavstängning och det brukar bli bra. Sen senaste ombooten är det värre.

Den spinner upp och äter all tillgänglig kraft och efter tvångsavstängning så ligger fortfarande processorn på max. Burken blir seg som sirap och jag har ett rent h-e att jobba.

Letat runt som bara den på el webbo utan att hitta någon lösning. Har inte stoppat in några ljudenheter på senaste tid (många trådar handlar om det kring -08), har avinstallerat de program jag kan komma på att jag stoppat in sist, kollat i pluginmappen för konstiga ljudprylar (finns inga). Tom gått så långt att jag i halvpanik swappade PRAM eller vad det heter.

Inget löser det hela och jag sitter fan fast. Tips på vad som går att göra? Sitter lite stressat till med kneg och skulle helst helst inte göra en ominstallation då det lätt kommer ta mig ett dygn med program, inställningar etc. etc.

Please?

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2010-11-10 14:57

Juste. Nedan är rapporten från UserEventAgent om det kan hjälpa.

- - - - -

/
/usr/libexec/UserEventAgent
/System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
/System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
/usr/lib/libSystem.B.dylib
/usr/lib/libobjc.A.dylib
/usr/lib/libauto.dylib
/usr/lib/libicucore.A.dylib
/usr/lib/libz.1.2.3.dylib
/usr/lib/libstdc++.6.0.9.dylib
/usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
/usr/lib/libxml2.2.dylib
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
/System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
/usr/lib/libsqlite3.dylib
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
/System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
/System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
/usr/lib/libbsm.0.dylib
/System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
/usr/lib/system/libkxld.dylib
/usr/lib/libxslt.1.dylib
/System/Library/UserEventPlugins/ACRRDaemon.plugin/Contents/MacOS/ACRRDaemon
/System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
/System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
/System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
/usr/lib/liblangid.dylib
/System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
/System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
/System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
/System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
/System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
/usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
/System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
/usr/lib/libcups.2.dylib
/System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
/usr/lib/libresolv.9.dylib
/System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
/System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
/System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
/System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
/System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
/System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
/System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
/System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
/System/Library/PrivateFrameworks/PasswordServer.framework/Versions/A/PasswordServer
/System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
/usr/lib/libsasl2.2.dylib
/System/Library/UserEventPlugins/AirPortUserAgent.plugin/Contents/MacOS/AirPortUserAgent
/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
/System/Library/UserEventPlugins/alfUIplugin.plugin/Contents/MacOS/alfUIplugin
/System/Library/UserEventPlugins/AppleHIDMouseAgent.plugin/Contents/MacOS/AppleHIDMouseAgent
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
/usr/lib/dyld
/dev/null
->0x08579578
->0x08579578
/private/etc/security/audit_control
/System/Library/UserEventPlugins
/dev/io8log
count=1, state=0x2
/private/etc/security/audit_class

- - - - -

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2010-11-10 15:43

Just nu räcker det med att peta mig i rätt riktning, behöver inte vara en fullgod lösning. Sitter fast.

1
Bevaka tråden