• Medlem
  • 2010-11-09 22:50

Jag håller på med ett skript som använder indesigns dialoger i stället för Applescripts. Tyvärr är textinmatningen ganska kass:
1. Jag kan inte skriva é och liknande umlaut utan egna tangenter.
edit: jo, det går bra, men inte från Script Debugger.
2. Jag kan inte påverka textfältets höjd.
3. Textfältet blir så brett som defaulttexten är vilket ibland blir jättemycket, typ hela skärmens bredd. Jag vill att fältet ska växa på höjden om texten inte får plats.
4. Jag kan inte navigera med piltangenterna i text i textfältet.
edit: jo, det går också bra, men inte heller det från Script Debugger.

Är det så det ska vara eller har jag missat något?

set myKicker to "Ihilis re nonemqu aspedi ant. Udam, aut amus, quodi is denist, consero repraepra dolorepudi voloria con remporum simet pro con excepta que et eum, tem fuga. Es audit perspero erunte sit aut harciant abo."
tell application "Adobe InDesign CS5"
	set myComplexDialog to make dialog
	tell myComplexDialog
		set name to "Save for issue"
		set myDialogColumn1 to make dialog column
		tell myDialogColumn1
			-- Kicker
			set myBorderPanel to make border panel
			tell myBorderPanel
				set myDialogColumn to make dialog column
				tell myDialogColumn
					make static text with properties {static label:"Kicker:"}
				end tell
				set myDialogColumn to make dialog column
				tell myDialogColumn
					set myKickerField to make text editbox with properties {edit contents:myKicker, min width:400}
				end tell
			end tell
		end tell
	end tell
	set myResult to show myComplexDialog
end tell