Historien om en MacBook

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • Stockholm
  • 2010-10-28 15:35

Tänkte delge historien om min MacBook (2008) och hur jag med envishet till sist fick rätt mot Apple Inc och nu sitter med en ny härlig MacBook Pro.

Det började omkring ett år efter att jag köpt datorn, då plasten i det så kallade top-caset sprack. Blev först lite bitter då garantitiden hade gått ut, men efter lite research framgick det att en förlängd garanti från Apple fanns kopplat till detta fel. Detta eftersom den spruckna plasten helt enkelt beror på en felkonstruktion.

Så, allt frid och fröjd med en nyreparerad dator, ja tills den sprack igen såklart ungefär ett år senare. Jag åberopade återigen den förlängda garantin och fick top-caset utbytt.

Men, inte ens ett halvår senare är det dags igen. Plasten spricker på liknande sett. Ledsnar totalt och har en svag föraning om att en konsument har rätt att häva köpet om samma fel uppstår 3 gånger inom tidsramen för reklamtionsrätten, dvs 3 år. Jag kontaktar därför Apple, men de personer jag får prata med vill inte kännas vid mitt krav trots att jag hänvisar till min kontakt med kommunens konsumentvägledare. Jag får trots allt samtala efter långa och många telefonköer med någon ansvarig på Apple på Irland. De hänvisar dock till sin egen tolkning av lagen och går inte med på annat än att erbjuda en reparation.

Det är inte något jag vill gå med på eftersom jag vet att jag har rätt i sakfrågan, jag lämnar därför in datorn för att få felet bekräftat och tar sedan ut all servicehistorik för datorn. Där det då framgår att två byten gjorts och att samma fel nu finns för tredje gången.

Med dessa papper i handen fyller jag i en kort blankett från ARN (Allmänna Reklmationsnämnden) och skickar in till dem. Efter omkring 3 veckor blir jag uppringd av Apple på Irland där de förklarar att de fått min anmälan och då ska titta på den och återkomma. Sagt och gjort, ett par dagar senare återkommer samma trevliga tjej och förklarar att de kan erbjuda en utbytesdator, vilket jag går med på med tillägget att jag önskar en MacBook Pro istället, givetvis mot att betala mellanskillnaden.

Efter en tids pappersarbete och korrespondens till ARN kommer så tillslut TNT och hämtar upp min gamla MacBook. Och några dagar senare kan jag hämta ut min nya MacBook Pro.

Så, kontentan är att vi som konsumenter har en hel del rättigheter. Jag är nöjd med hur Apple hanterade ärendet tillslut, men samtidigt frustrerad över att det från början i kontakten med Apple inte fanns någon samarbetsvilja och krävdes en del tid i framförallt telefonkö utan att de hörsammade mig. Inte förrän anmälan från ARN damp ner i brevlådan på Irland hände det något på riktigt. Känns lite som att det har som system att göra det krångligt och jobbigt samt att samtidigt utnyttja gemene mans kanske inte fullständig koll på sina rättigheter som konsument.

//Oskar

Härligt att det löste sig!
Support- och kundrelationsavdelningar är inga högstatusjobb precis och befolkas ofta (inte alltid, men ofta) av unga människor som kanske inte alla gånger har fått lära sig allt nödvändigt och det kan absolut vara en käpp i hjulet när det gäller såna här ärenden.
En en gång, skönt att du fick hjälp till slut i alla fall

Man har tre år på sig att reklamera fel :

Citat:

KKL 23 § Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall som avses i 1 § andra stycket kan meddelande om felet i stället lämnas till näringsidkaren.
Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos honom.
Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Lag (2005:62).

Inte domslut, men väl förarbetena till lagen:

"Enligt Konsumentköplagen (KKL) 27 § har säljaren rätt till avhjälpande eller omleverans, även om köparen begär annan rättelse, om inte avhjälpandet kan ske utan olägenhet för köparen och inom rimlig tid.

För att tolka denna bestämmelse får man använda sig av lagens förarbeten. Enligt propositionen 1989/90:89 s 122 så får en konsument som regel tåla att säljaren avhjälper ett fel två gånger innan denne kan kräva exempelvis prisavdrag eller hävning. Detta gäller under förutsättning att det rör sig om samma fel. Är det olika typer av fel får konsumenten tåla fler försök till avhjälpande.

"
Däremot kan jag inte hitta stöd i KKL för att "tredje gången gillt" (Avhjälpande av ett fel max två gånger och den tredje skall den bytas ut), men det kan vara en praxis (man faller tillbaka på tidigare domslut)...

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2010-10-29 00:10
Ursprungligen av Goflorp:

Däremot kan jag inte hitta stöd i KKL för att "tredje gången gillt" (Avhjälpande av ett fel max två gånger och den tredje skall den bytas ut), men det kan vara en praxis (man faller tillbaka på tidigare domslut)...

Helt sant att det inte står i KKL men väl i förarbetet som du även citerat. Det är dock i ARN praxis att gå på det som står skrivet i just förarbetet. Sen ska man ju även komma ihåg att ARN inte på något sätt är en dömande instans utan endast vägledande, men att de flesta företag väljer att följa deras beslut för att inte hamna på Råd & röns "svarta lista".

1
Bevaka tråden