• Medlem
  • 2010-10-22 14:35

En kund vill att en innehållsförteckning i en PDF skall länka till respektive kapitel (PDF) liggandes i undermappar enligt myndigheters direktiv.

Detta har gjorts och fungerar på alla macar här men aldrig hos kunden (vi zippar huvudmappen och mailar varandra såväl externt som internt).

Länkverktyget ger tre alternativ; öppna fil i samma fönster, nytt fönster eller enligt användarens förinställningar – testat alla tre.

Att ersätta å, ä & ö med o, o & a samt mellanslag med understreck ( _ ) ger heller ingen skillnad.

Det sura i äpplet (nytt ordstäv, bara sådär!) är att vi fått andra dokument med liknande länkar och struktur som fungerar hos kunden.

Har någon erfarenhet, lösning eller råd?

Program som används: Adobe Acrobat Pro 9.2.0