Jag har tidigare inte använt Adobe After Effects CS5, men försöker nu göra en väldigt enkel grej som jag dock inte lyckas med. Jag har en stor bild som jag vill att en kamera skall röra sig över. Jag använder tranform/position och scale och anger där koordinater för hur kameran skall röra sig. Problemet är att när jag angett två punker som kameran skall röra sig mellan så tar den en extra sväng som jag inte bett om. Den rör sig alltså inte den kortaste vägen utan i en mer cirkelformad rörelse. Kan någon hjälpa mig?