Kernel panic, inte igen...!

Tråden skapades och har fått 40 svar. Det senaste inlägget skrevs .

Hejsan!

Har nu haft min MacbookPro 13" (2,26GHz), med egan upgraderat 4gb samt WD500gb disk.

Har fungerat klockrent tills kanske för någon månad sedan. Har jag tur så kan jag använda den en dag utan Kernel panic, men ibland 5ggr/dag

VIll helst inte ominstallera... Några tips...?

Interval Since Last Panic Report: 537912 sec
Panics Since Last Report:     24
Anonymous UUID:          

Mon Oct 11 17:56:33 2010
panic(cpu 1 caller 0x2a8ab2): Kernel trap at 0x00298036, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x80010033, CR2: 0x00000008, CR3: 0x3f332000, CR4: 0x00000660
EAX: 0x00000000, EBX: 0x00000000, ECX: 0x142a6410, EDX: 0x00000000
CR2: 0x00000008, EBP: 0x50d0b768, ESI: 0x00000000, EDI: 0x00000000
EFL: 0x00010246, EIP: 0x00298036, CS: 0x00000008, DS: 0x12d80010
Error code: 0x00000000

Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x50d0b588 : 0x21b455 (0x5cf328 0x50d0b5bc 0x2238b1 0x0) 
0x50d0b5d8 : 0x2a8ab2 (0x591664 0x298036 0xe 0x59182e) 
0x50d0b6b8 : 0x29e9a8 (0x50d0b6d0 0x52c7b230 0x50d0b768 0x298036) 
0x50d0b6c8 : 0x298036 (0xe 0x2280048 0x50d00070 0x12d80010) 
0x50d0b768 : 0x2dcb08 (0x0 0x12d7cd48 0x50d0ba3c 0x50d0b7c4) 
0x50d0b7b8 : 0x2dcd67 (0x0 0x0 0x0 0x0) 
0x50d0b7d8 : 0x5791bec1 (0x0 0x12d8826c 0x0 0x12d7cd48) 
0x50d0b7f8 : 0x2f6349 (0x12d88200 0x8a1bd94 0x50d0b828 0x4a07fc) 
0x50d0b828 : 0x2dc3ba (0x12d8eea4 0x8a1bd94 0x0 0x2) 
0x50d0b888 : 0x2dc519 (0x12d8eea4 0x1 0x50d0b948 0x29d54e) 
0x50d0b8d8 : 0x2df178 (0x0 0x823024 0x9bfa9 0x50d0b9bc) 
0x50d0b948 : 0x5760fd57 (0x0 0x34 0x50d0b988 0x8be550c) 
0x50d0b9e8 : 0x576130f7 (0x14908a04 0x3a6172 0x3d20 0x12a2c8dc) 
0x50d0ba78 : 0x2f8d56 (0x50d0ba98 0x3 0x50d0bac8 0x57da86) 
0x50d0bac8 : 0x2d6788 (0x12a2c8dc 0x50d0bdf4 0x50d0bf08 0x8a1bd94) 
0x50d0bb58 : 0x2d75ba (0x50d0bddc 0x100 0x50d0bdfc 0x0) 
0x50d0bc18 : 0x2e664b (0x50d0bddc 0x0 0x0 0x0) 
0x50d0bd88 : 0x2e6a8e (0x4780670 0x1 0x0 0x0) 
0x50d0bf48 : 0x2e6b27 (0x4780670 0x1 0x0 0x0) 
0x50d0bf78 : 0x4edaf8 (0x8051540 0x10e17188 0x8a1bcd4 0x0) 
0x50d0bfc8 : 0x29f43d (0x10e17184 0x0 0x10 0x10e17184) 
   Kernel Extensions in backtrace (with dependencies):
     com.apple.filesystems.msdosfs(1.6.1)@0x5760d000->0x57619fff
     com.apple.filesystems.ntfs(3.2)@0x57907000->0x57966fff

BSD process name corresponding to current thread: mdworker

Mac OS version:
10F569

Kernel version:
Darwin Kernel Version 10.4.0: Fri Apr 23 18:28:53 PDT 2010; root:xnu-1504.7.4~1/RELEASE_I386
System model name: MacBookPro5,5 (Mac-F2268AC8)

System uptime in nanoseconds: 15506639216125
unloaded kexts:
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard	1.2.0a3 (addr 0x57318000, size 0x8192) - last unloaded 11034791666148
loaded kexts:
com.roxio.TDIXController	2.0
com.DataRobotics.driver.iSCSIInitiator	1.4.31
com.apple.filesystems.msdosfs	1.6.1 - last loaded 15500340594464
com.apple.filesystems.udf	2.1
com.apple.filesystems.afpfs	9.7
com.apple.nke.asp_tcp	5.0
com.apple.driver.AppleHWSensor	1.9.3d0
com.apple.driver.AGPM	100.12.12
com.apple.driver.AudioAUUC	1.4
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver	1.2.0
com.apple.driver.AppleMikeyDriver	1.8.7f1
com.apple.driver.AppleHDA	1.8.7f1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	7.0.0
com.apple.driver.AppleIntelPenrynProfile	17
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	3.3.2
com.apple.nvenet	2.0.15
com.apple.driver.AirPortBrcm43xx	423.91.27
com.apple.driver.AudioIPCDriver	1.1.2
com.apple.driver.SMCMotionSensor	3.0.0d4
com.apple.driver.AppleLPC	1.4.12
com.apple.driver.AppleBacklight	170.0.24
com.apple.GeForce	6.1.8
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin	4.1.2b1
com.apple.kext.AppleSMCLMU	1.5.0d3
com.apple.filesystems.autofs	2.1.0
com.apple.filesystems.ntfs	3.2
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons	1.8.1b1
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard	1.8.1b1
com.apple.driver.AppleIRController	303.8
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient	2.6.5
com.apple.driver.AppleUSBCardReader	2.5.4
com.apple.BootCache	31
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib	1.0.0d1
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage	1.6.2
com.apple.driver.AppleFWOHCI	4.7.1
com.apple.driver.AppleUSBOHCI	3.9.6
com.apple.driver.AppleUSBHub	4.0.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	1.3.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort	2.1.2
com.apple.driver.AppleUSBEHCI	4.0.2
com.apple.driver.AppleRTC	1.3.1
com.apple.driver.AppleHPET	1.5
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager	160.0.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons	1.3.2
com.apple.driver.AppleSMBIOS	1.6
com.apple.driver.AppleACPIEC	1.3.2
com.apple.driver.AppleAPIC	1.4
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient	105.10.0
com.apple.security.sandbox	0
com.apple.security.quarantine	0
com.apple.nke.applicationfirewall	2.1.11
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement	105.10.0
com.apple.driver.AppleUSBHIDKeyboard	1.2.0a3
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard	1.2.0a3
com.apple.driver.AppleProfileReadCounterAction	17
com.apple.driver.AppleProfileTimestampAction	10
com.apple.driver.AppleProfileThreadInfoAction	14
com.apple.driver.AppleProfileRegisterStateAction	10
com.apple.driver.AppleProfileKEventAction	10
com.apple.driver.AppleProfileCallstackAction	20
com.apple.iokit.IOSurface	74.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	2.3.7f1
com.apple.iokit.IOSerialFamily	10.0.3
com.apple.iokit.IOSCSIParallelFamily	2.0.0
com.apple.driver.DspFuncLib	1.8.7f1
com.apple.driver.AppleSMBusController	1.0.8d0
com.apple.driver.AppleHDAController	1.8.7f1
com.apple.iokit.IOHDAFamily	1.8.7f1
com.apple.iokit.IOAudioFamily	1.7.6fc2
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	1.3
com.apple.nvidia.nv50hal	6.1.8
com.apple.driver.AppleSMBusPCI	1.0.8d0
com.apple.iokit.IOFireWireIP	2.0.3
com.apple.NVDAResman	6.1.8
com.apple.iokit.IONDRVSupport	2.1
com.apple.iokit.IO80211Family	311.1
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	1.9
com.apple.driver.NVSMU	2.2.7
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	4.1.2b1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	2.1
com.apple.driver.AppleSMC	3.0.1d2
com.apple.iokit.AppleProfileFamily	41
com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController	2.3.7f1
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController	2.3.7f1
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	2.3.7f1
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch	205.32
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver	4.0.2
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice	2.6.5
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily	1.6
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily	1.6
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily	1.6
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass	2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice	2.6.5
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub	4.0.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite	3.9.0
com.apple.driver.XsanFilter	402.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI	1.2.4
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	2.6.5
com.apple.iokit.IOFireWireFamily	4.2.6
com.apple.iokit.IOUSBUserClient	4.0.0
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	2.0.4
com.apple.iokit.IOUSBFamily	4.0.2
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	1.3.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily	1.6.5
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.security.TMSafetyNet	6
com.apple.kext.AppleMatch	1.0.0d1
com.apple.driver.DiskImages	283
com.apple.iokit.IOStorageFamily	1.6.1
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	1.3.2
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.6
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.3.0
Model: MacBookPro5,5, BootROM MBP55.00AC.B03, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.26 GHz, 4 GB, SMC 1.47f2
Graphics: NVIDIA GeForce 9400M, NVIDIA GeForce 9400M, PCI, 256 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8D), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.27)
Bluetooth: Version 2.3.7f1, 2 service, 12 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Serial ATA Device: WDC WD5000BEVT-00A03T0, 465.76 GB
Serial ATA Device: HL-DT-ST DVDRW GS23N
USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8507, 0x24400000
USB Device: Hub, 0x0409 (NEC Corporation), 0x005a, 0x26200000
USB Device: My Book, 0x1058 (Western Digital Technologies, Inc.), 0x1100, 0x26230000
USB Device: Keyboard Hub, 0x05ac (Apple Inc.), 0x1006, 0x26240000
USB Device: Apple Keyboard, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0221, 0x26242000
USB Device: Razer 1600dpi Mouse, 0x1532, 0x0001, 0x26220000
USB Device: Internal Memory Card Reader, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8403, 0x26500000
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0237, 0x04600000
USB Device: IR Receiver, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8242, 0x04500000
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06100000
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8213, 0x06110000

Tack på förhand tim!

 • Medlem
 • Värmdö
 • 2010-10-11 18:15

Vad har du för filsystem på externa disken?

Det är FAT32

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2010-10-11 21:04

Får du Kernel Panics om du inte har disken inkopplad?
Använder du något program för att kunna skriva till NTFS?
När får du KP's, är det när du har många program öppna eller när du läser och skriver till disken?

Nej den disken är nästan alldrig inkopplad så den är utesluten. Dock har jag PARAGON Software Group - NTFS for Mac. Installerat hade också en tanket att detta var problemet, men har avaktiverat det. Man kanske ska ta bort det helt...?

Nä ibland har jag bara 1 program igång, å ibland 10st

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2010-10-11 22:02
Ursprungligen av Timpolanen:

Nej den disken är nästan alldrig inkopplad så den är utesluten. Dock har jag PARAGON Software Group - NTFS for Mac. Installerat hade också en tanket att detta var problemet, men har avaktiverat det. Man kanske ska ta bort det helt...?

Nä ibland har jag bara 1 program igång, å ibland 10st

Jag skulle absolut avinstallera helt för att testa.

Det är ju typ som en drivrutin, hur avinstalar man..?

Ursprungligen av Timpolanen:

hur avinstalar man..?

Det varierar från program till program.

1. Använder programmets egen avinstallationsfunktion - om det finns en sådan.
eller
2. Använder ett avinstallationsprogram, som t.ex AppDelete eller AppZapper.
eller
3. Plockar manuellt bort programmet och alla tillhörande filer.

 • Medlem
 • International user
 • 2010-10-11 23:03
Ursprungligen av Timpolanen:

Nej den disken är nästan alldrig inkopplad så den är utesluten. Dock har jag PARAGON Software Group - NTFS for Mac. Installerat hade också en tanket att detta var problemet, men har avaktiverat det. Man kanske ska ta bort det helt...?

Nä ibland har jag bara 1 program igång, å ibland 10st

Hmm.. nu skiljer det ju självklart mellan olika konfigurationer etc, men jag har använt paragons ntfs drivrutiner i ett par år nu och aldrig någonsin haft ett enda problem med dem. Fungerar helt strålande. Det känns lite konstigt att de skulle ligga bakom kernel panics utan att det finns ett bakomliggande problem.

 • Medlem
 • Finland
 • 2010-10-12 13:32

Programmet ligger i "Prefererence Panel" förmodar jag. Du högerklickar på ikonen ifråga och väljer "Remove..."

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2010-10-14 16:01
Ursprungligen av Peppe:

Programmet ligger i "Prefererence Panel" förmodar jag. Du högerklickar på ikonen ifråga och väljer "Remove..."

Fast då tar du bara bort Inställningspanelen.
Ladda istället ned demo av programmet och avinstallera från DMG:n.

Okej ska testa med er tips! Tack så mycket

Återkommer!

Testa med era unistall tips men utan resultat, programmet är borta men inte KP

 • Medlem
 • Örnsköldsvik
 • 2010-10-17 17:57

Vad tror ni, hjälper det att radera kernel extension cache, om det kanske är någon mindre bra driver som sluppit in i systemet (NTFS/FAT verkar vara inblandade)?

Och sedan låta bli att koppla in WD My Book USB-disk under en dag för att se om krascherna upphör ?

Massor av info finns på nätet om hur, men experterna här kan kanske förklara bättre.

Som alltid, BACKUP först..

WD är bara inkopplad vid extra backup, alldrig annars. Har alla mina filer på min Drobo, så backup har jag

KP idag, 3st

 • Medlem
 • 2010-10-18 00:45

Fattar jag det rätt att du själv uppgraderat minnet? Dåliga / trasiga minneskretsar lär väl generera KP:s. Testa med de gamla minnesstickorna och se vad som händer.

Antagligen minnet - ibland dyker inte problem inte upp förrän efter någon månad (som kanske i ditt fall) eller när man uppgraderar systemet. Olika systemversioner är nämligen olika kitsliga med kvaliteten på minnesmodulerna. Riktigt ökänd var övergången från 10.3 -> 10.4 (fråga mig, jag vet... )

Okej ska testa med dem gamla då Hoppas det finns garanti kvar de de egenköpta :/

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2010-10-18 12:54
Ursprungligen av Timpolanen:

Okej ska testa med dem gamla då Hoppas det finns garanti kvar de de egenköpta :/

Det borde det finnas. Många märken har livsgaranti.

Det var Kingstone minnen Köpta på Webhallen så det borde inte vara några problem.

Nu håller vi tummarna på att problement e löst...!

Ike sa nicke.... Fick en KP bara nån timme efter bytet

Har även märkt att datan gått segare med tiden också, fler program som hänger sig osv.

Äre ominstallation som gäller?

Det kan inte vara hårddisken som börjar ge upp? Jag fick väldigt underliga fel när disken i min Mac Mini började haverera.. låste sig / kraschade på till synes helt slumpade ställen. Testade installera om men kom inte igenom OS X-installern. Ibland kraschade den direkt, ibland var den nästan klar, men den kraschade alltid på ett eller annat sätt efter ett tag. Kan ju vara värt att göra en check på disken om du inte gjort det.

 • Avstängd
 • Göteborg
 • 2010-10-19 23:37

Kör in ett nytt system så får du svart på vitt om det är hård eller mjukvara...
SÅ jobbigt är inte en ominstallation!

Får väl ta å göra en ominstallation då Men först en disk check!

 • Medlem
 • Stockholm
 • 2010-10-21 13:57

Du har väl backup?

Jag kör backup med min underbara lilla Drobo FS (4TB).

Men nu har den klarat sig utan KP i säker 30h, så jag väntar över helgen kanske var minnena ändå

Se där ja...

Jag kopplad in mina gamla 2gb orginal minnen och data funkade utan problem i en vecka. Så att då uteslöt jag att det var RAM-minnet ifrån Kingstone. Så igår var jag och fick dem utbytta på Webhallen, sjukt bra service!

Men......! Nu får jag KP:s igen

Har testa minnena i program å det verkar helt fungerande!

Jag fattar inte hur man felsöker dessa rapporter?

Interval Since Last Panic Report: 1168967 sec
Panics Since Last Report:     46
Anonymous UUID:          

Thu Nov 4 12:35:39 2010
panic(cpu 0 caller 0x2a8ab2): Kernel trap at 0x004fa420, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x80010033, CR2: 0x0000006c, CR3: 0x00100000, CR4: 0x000006e0
EAX: 0x0fb20b7c, EBX: 0x0000006c, ECX: 0x021f0000, EDX: 0x01648950
CR2: 0x0000006c, EBP: 0x52b33438, ESI: 0x0000006c, EDI: 0x00000008
EFL: 0x00010202, EIP: 0x004fa420, CS: 0x00000008, DS: 0x0d730010
Error code: 0x00000000

Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x52b33238 : 0x21b455 (0x5cf328 0x52b3326c 0x2238b1 0x0) 
0x52b33288 : 0x2a8ab2 (0x591664 0x4fa420 0xe 0x59182e) 
0x52b33368 : 0x29e9a8 (0x52b33380 0xc975d70 0x52b33438 0x4fa420) 
0x52b33378 : 0x4fa420 (0xe 0x48 0xd730070 0xd730010) 
0x52b33438 : 0x15fddea (0x8 0x6c 0x0 0xc976eb0) 
0x52b33458 : 0x2f6349 (0x0 0xfae3b24 0x52b33488 0x4a07fc) 
0x52b33488 : 0x2dc3ba (0xd6c9f08 0xfae3b24 0x0 0x2) 
0x52b334e8 : 0x2dc519 (0xd6c9f08 0x1 0x88ab 0x29d54e) 
0x52b33538 : 0x2df178 (0x0 0x823024 0x52b33588 0x48) 
0x52b335a8 : 0x15fe321 (0x0 0x34 0x52b335dc 0x15dbc80c) 
0x52b33628 : 0x160219b (0x15dbc800 0x0 0xbd3043c 0x52b33f08) 
0x52b33798 : 0x15f3872 (0x8dca000 0x88ab 0x0 0x0) 
0x52b33a78 : 0x2f8d56 (0x52b33a98 0x3 0x52b33ac8 0x57da86) 
0x52b33ac8 : 0x2d6788 (0xbd3043c 0x52b33df4 0x52b33f08 0xfae3b24) 
0x52b33b58 : 0x2d75ba (0x52b33ddc 0x100 0x52b33dfc 0x0) 
0x52b33c18 : 0x2e664b (0x52b33ddc 0x0 0x0 0x0) 
0x52b33d88 : 0x2e6a8e (0x79662f0 0x1 0x0 0x0) 
0x52b33f48 : 0x2e6b27 (0x79662f0 0x1 0x0 0x0) 
0x52b33f78 : 0x4edaf8 (0x8ff8000 0xfaa43c8 0xfae3a64 0x1) 
0x52b33fc8 : 0x29f43d (0xfaa43c4 0x0 0x10 0x0) 
   Kernel Extensions in backtrace (with dependencies):
     com.apple.filesystems.ntfs(3.2)@0x15e9000->0x1648fff

BSD process name corresponding to current thread: mds

Mac OS version:
10F569

Kernel version:
Darwin Kernel Version 10.4.0: Fri Apr 23 18:28:53 PDT 2010; root:xnu-1504.7.4~1/RELEASE_I386
System model name: MacBookPro5,5 (Mac-F2268AC8)

System uptime in nanoseconds: 36607903594918
unloaded kexts:
com.apple.driver.AirPortBrcm43224	425.16.2 (addr 0xe4c000, size 0x1523712) - last unloaded 198648308986
loaded kexts:
com.Cycling74.driver.Soundflower	1.5.1
com.DataRobotics.driver.iSCSIInitiator	1.4.31
com.apple.filesystems.afpfs	9.7 - last loaded 62943764054
com.apple.nke.asp_tcp	5.0
com.apple.driver.AppleHWSensor	1.9.3d0
com.apple.filesystems.autofs	2.1.0
com.apple.driver.AGPM	100.12.12
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver	1.2.0
com.apple.driver.AppleLPC	1.4.12
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	3.3.2
com.apple.driver.AppleMikeyDriver	1.8.7f1
com.apple.driver.AppleHDA	1.8.7f1
com.apple.driver.AudioAUUC	1.4
com.apple.driver.SMCMotionSensor	3.0.0d4
com.apple.filesystems.ntfs	3.2
com.apple.driver.AppleBacklight	170.0.24
com.apple.kext.AppleSMCLMU	1.5.0d3
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	7.0.0
com.apple.driver.AudioIPCDriver	1.1.2
com.apple.driver.AppleIntelPenrynProfile	17
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin	4.1.2b1
com.apple.GeForce	6.1.8
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons	1.8.1b1
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard	1.8.1b1
com.apple.driver.AppleIRController	303.8
com.apple.driver.AppleUSBCardReader	2.5.4
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient	2.6.5
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage	1.6.2
com.apple.driver.AppleUSBHub	4.0.0
com.apple.BootCache	31
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib	1.0.0d1
com.apple.driver.AppleUSBEHCI	4.0.2
com.apple.driver.AppleFWOHCI	4.7.1
com.apple.driver.AirPortBrcm43xx	423.91.27
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager	160.0.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort	2.1.2
com.apple.nvenet	2.0.15
com.apple.driver.AppleUSBOHCI	3.9.6
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	1.3.0
com.apple.driver.AppleRTC	1.3.1
com.apple.driver.AppleHPET	1.5
com.apple.driver.AppleACPIButtons	1.3.2
com.apple.driver.AppleSMBIOS	1.6
com.apple.driver.AppleACPIEC	1.3.2
com.apple.driver.AppleAPIC	1.4
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient	105.10.0
com.apple.security.sandbox	0
com.apple.security.quarantine	0
com.apple.nke.applicationfirewall	2.1.11
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement	105.10.0
com.apple.driver.AppleProfileReadCounterAction	17
com.apple.driver.AppleProfileTimestampAction	10
com.apple.driver.AppleProfileThreadInfoAction	14
com.apple.driver.AppleProfileRegisterStateAction	10
com.apple.driver.AppleProfileKEventAction	10
com.apple.driver.AppleProfileCallstackAction	20
com.apple.driver.DspFuncLib	1.8.7f1
com.apple.driver.AppleSMBusController	1.0.8d0
com.apple.nvidia.nv50hal	6.1.8
com.apple.iokit.IOFireWireIP	2.0.3
com.apple.iokit.IOSurface	74.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	2.3.7f1
com.apple.iokit.IOSerialFamily	10.0.3
com.apple.iokit.IOSCSIParallelFamily	2.0.0
com.apple.iokit.IOAudioFamily	1.7.6fc2
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	1.3
com.apple.driver.AppleHDAController	1.8.7f1
com.apple.iokit.IOHDAFamily	1.8.7f1
com.apple.iokit.AppleProfileFamily	41
com.apple.driver.AppleSMC	3.0.1d2
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	4.1.2b1
com.apple.NVDAResman	6.1.8
com.apple.iokit.IONDRVSupport	2.1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	2.1
com.apple.driver.AppleSMBusPCI	1.0.8d0
com.apple.driver.AppleUSBHIDKeyboard	1.2.0a3
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard	1.2.0a3
com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController	2.3.7f1
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController	2.3.7f1
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	2.3.7f1
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch	205.32
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver	4.0.2
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice	2.6.5
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass	2.6.1
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub	4.0.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite	3.9.0
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice	2.6.5
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily	1.6
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily	1.6
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily	1.6
com.apple.driver.XsanFilter	402.1
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI	1.2.4
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	2.6.5
com.apple.iokit.IOUSBUserClient	4.0.0
com.apple.iokit.IOFireWireFamily	4.2.6
com.apple.iokit.IO80211Family	311.1
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	2.0.4
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	1.9
com.apple.iokit.IOUSBFamily	4.0.2
com.apple.driver.NVSMU	2.2.7
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	1.3.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily	1.6.5
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.kext.AppleMatch	1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet	6
com.apple.driver.DiskImages	283
com.apple.iokit.IOStorageFamily	1.6.1
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	1.3.2
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.6
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.3.0
Model: MacBookPro5,5, BootROM MBP55.00AC.B03, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.26 GHz, 4 GB, SMC 1.47f2
Graphics: NVIDIA GeForce 9400M, NVIDIA GeForce 9400M, PCI, 256 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8D), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.27)
Bluetooth: Version 2.3.7f1, 2 service, 12 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: WDC WD5000BEVT-00A03T0, 465.76 GB
Serial ATA Device: HL-DT-ST DVDRW GS23N
USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8507, 0x24400000
USB Device: Hub, 0x0409 (NEC Corporation), 0x005a, 0x26200000
USB Device: Keyboard Hub, 0x05ac (Apple Inc.), 0x1006, 0x26240000
USB Device: Apple Keyboard, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0221, 0x26242000
USB Device: Razer 1600dpi Mouse, 0x1532, 0x0001, 0x26220000
USB Device: Internal Memory Card Reader, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8403, 0x26500000
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06100000
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8213, 0x06110000
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0237, 0x04600000
USB Device: IR Receiver, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8242, 0x04500000


 • Medlem
 • Hillared
 • 2010-11-04 12:56
Ursprungligen av Timpolanen:

Se där ja...

Jag kopplad in mina gamla 2gb orginal minnen och data funkade utan problem i en vecka. Så att då uteslöt jag att det var RAM-minnet ifrån Kingstone. Så igår var jag och fick dem utbytta på Webhallen, sjukt bra service!

Men......! Nu får jag KP:s igen

Har testa minnena i program å det verkar helt fungerande!

Jag fattar inte hur man felsöker dessa rapporter?

0x52b33f78 : 0x4edaf8 (0x8ff8000 0xfaa43c8 0xfae3a64 0x1) 
0x52b33fc8 : 0x29f43d (0xfaa43c4 0x0 0x10 0x0) 
   Kernel Extensions in backtrace (with dependencies):
     com.apple.filesystems.ntfs(3.2)@0x15e9000->0x1648fff

Spontant verkar det ha att göra med NTFS-drivaren, kör du boot camp, alt har en disk med NTFSinkopplad till datorn?
Jag hade också problem med en av mina 13" när jag satte i 4GB minne (köpta i Macaffären) så KP'ade den, men med 2GB fungerade det bra. Fick logikkortet utbytt ganska snabbt och den har rullat på fint sedan dess.

Ahhh! Den dära MS! VIsste att om nått strular har de med saken att göra

Nä men jag installerade "Paragon NTFS for MAC" för ett tag sedan men har tagit bort det nu men det kanske ligger kvar. Har även bootcamp instalerat, så det kanske spökar där med. Men jag blåser rent datan i kväll för tycker den har blivit seg å hängig på senaste tiden

Vad är logikkortet..?

Tack så mycket! / Tim!

Ursprungligen av Timpolanen:

Vad är logikkortet..?

Logikkortet är moderkortet på Apple-språk.

Bevaka tråden