• Medlem
  • 2010-10-05 15:11

Jag har ett malldokument som består av en mastermallsida och ett tiotal mallsidor baserade på mastern men med vissa avvikelser numrerade 1-10.
Har jag ett uppslag (sid 2-3) och vill ha mall 1-A på sidan 2 och mall 2-B på sidan 3 så appliceras 2-B även på sidan 1. Det spelar ingen roll vad jag väljer för mall att applicera på sidan 2, det påverkar inte vare sig sidan 2 eller 3. Byter jag mall på sidan 3 byts den även på sidan 2.
Är detta en inställning någonstans, eller är det fel?

Om jag sätter "Baserad på mallsida:" i mallalternativen till "Ingen" blir det inte så här, så det verkar ha nåt med dokumentets inställningar att göra.
Jag har nämligen ett annat malldokument som inte beter sig så här, och det har runt 130 mallsidor...