Detta är ett långskott... men får se om någon har någon idé.

Jag har äntligen tagit steget och flyttat över från Linux till OS X Server (Snow Leopard) och har nu stött på mitt första (vad som verkar) olösliga problem i en egen webservice.

Jag har flyttat över en htpasswd fil (authorized_users) med ganska många användare till nya servern och lagt upp en .htaccess fil i "public" med följande innehåll:

AuthType Basic
AuthName MyWebApp
AuthUserFile /Library/WebServer/WebApp/authorized_users
require valid-user

So far so good... jag lyckas logga in och osv med användare ur filen. Dock så har några hört av sig till mig om att dom får {"The remote server returned an error: (401) Unauthorized."}. Vid en närmare koll i error_loggen så hittade jag följande:
mod_auth_apple: User my_user: authentication failure for "/webapp/index.php": User not found by checkpw

Och dessa dyker upp vid ALLA inloggningar, även dom lyckade! Så det verkar som om det finns dubbla autentiseringar eller något.

Jag har provat att avaktivera mod_auth_apple och aktivera mod_auth_basic men då får jag bara 501 Internal server error.

Har någon ett förslag på hur detta enklast kan lösas så att system kan logga in?