Folder Action-script för 10.4 funkar inte i 10.5 och 10.6

Tråden skapades och har fått 3 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hej

Skript skrivna för OS 10.4, t ex folder action-skript som jag har en del, har sämre tillförlitlighet i 10.5 för att många gånger fungera än sämre i 10.6.

vad händer med AppleScript i dom nyare versionerna av Mac OS?

Undrar Erland Segerstedt
Kusmark

Ursprungligen av Erland Segerstedt:

vad händer med AppleScript i dom nyare versionerna av Mac OS?

Jag tvivlar på att du får någon att sätta ihop en redogörelse för alla skillnader i Apple Script (och Finders script-egenskaper) mellan 10.4, 10.5 och 10.6. Men hoppas kan man ju.

All programvara utvecklas och förändras. Det finns aldrig några garantier för att programvara skriven för 10.4 ska fungera exakt likadant på 10.6, oavsett om det är ett script eller en applikation.

Jag brukar alltid tjata om exempel, och det ska jag göra här också...

Om du lämnar något konkret exempel på något som inte funkar i 10.6, så kan säkert någon AppleScript-kunnig lämna en förklaring till vilka skillnader det är som orsakar att det inte funkar.

Hej

Skriptet nedan fungerar under 10.4 men inte under 10.5.
Denna rad
"set mappStorlek to get physical size of folder tempRAW_Folder -- as integer"
ger som resultat missing value - vilket jag ännu inte lyckats lösa trots många olika försök.

Tacksam för tips.

Erland Segerstedt
Kusmark

Skritet nedan ograverat:

-- (G4)FyllaDVD_4,6GB-->dvd.scpt 2008-05-13

--DETTA SKRIPT FLYTTAR BILDER FRÅN RAWFILER_raid TILL DVD_BRÄNNA_MAPPEN.
property RawBilds_Lager : (alias "RAWFILER_raid:RawBilder_klart:")
property brannaMapp : (alias "RAWFILER_raid:branna_Mapp:")
property dialogerMappen : (alias ":Users:macpro:library:application support:Textboxen:")
property dvdArkivet : (alias "RAWFILER_raid:")

--DIALOGRUTA FÖR NYTT NR PÅ DVD_SKIVA
set lasa_textfil to (read file (((dialogerMappen) as text) & "dialog_DVDskiva.txt"))
set nyttDVDnr to result as integer
set nyttDVDnr to nyttDVDnr + 1
display dialog "Nytt nr på DVDskiva" & "_" default answer nyttDVDnr
set nyttDVDnr to (text returned of result) as text
set spara_textfil to (((dialogerMappen) as text) & "dialog_DVDskiva.txt")
my write_to_file(nyttDVDnr, spara_textfil, false)
--SLUT DIALOGRUTA FÖR NYTT NR PÅ DVD_SKIVA

set dvd_mappStorlek to 0

set mappLista_nyaMappar to {}
tell application "Finder"
set maxDVDnsMappStorlek to 4.6E+9 --for DVD, in MegaBytes
repeat with i from 1 to 1
set nyttDVDnr to nyttDVDnr
set nyttMappNamn to "RAW_skiva nr " & nyttDVDnr & "_" & my dagensDatum()
set nyttAliasMappNamn to "RAW_skiva nr " & nyttDVDnr & "_" & my dagensDatum()
set nyMapp to (make new folder in brannaMapp with properties {name:nyttMappNamn})
set nyAliasMapp to (make new folder in dvdArkivet with properties {name:nyttAliasMappNamn})
set the end of mappLista_nyaMappar to nyttMappNamn
end repeat
end tell

--KOD FÖR LADDNING AV BRÄNNAMAPPEN MED RÅFILSMAPPAR t o m 4,6 GB
tell application "Finder"
set maxDVDnsMappStorlek to 4.6E+9 --for DVD, in MegaBytes

set nyttMappNamn to "RAW_skiva nr " & nyttDVDnr & "_" & my dagensDatum()
set nyttAliasMappNamn to "RAW_skiva nr " & nyttDVDnr & "_" & my dagensDatum()


set n to (count folders of folder RawBilds_Lager)
set loop_Mapplista to 1
set mappLista_RawBilder to (every folder of RawBilds_Lager) as listrepeat with loop_RawBilder from 1 to n
if dvd_mappStorlek < maxDVDnsMappStorlek then
tell application "Finder"
set tempRAW_Folder to (item loop_RawBilder of mappLista_RawBilder) as alias
set mappNamn to (name of folder tempRAW_Folder)
set mappStorlek to get physical size of folder tempRAW_Folder -- as integer
if mappStorlek is equal to missing value then
display dialog missing value as text
else

end if


if dvd_mappStorlek + mappStorlek < (maxDVDnsMappStorlek) then
set temp_Mapp to (brannaMapp as text) & (item loop_Mapplista of mappLista_nyaMappar) as alias
make alias file to tempRAW_Folder at nyAliasMapp
move tempRAW_Folder to temp_Mapp
set dvd_mappStorlek to (dvd_mappStorlek + mappStorlek) --as integer
else
if dvd_mappStorlek + mappStorlek > (maxDVDnsMappStorlek) then
if dvd_mappStorlek > ((maxDVDnsMappStorlek)) then
tell application "Finder"
close front window
open disk "rawfilsLager"
set dvd_mappStorlek to ((round (dvd_mappStorlek / 1.074201E+9) * 100) / 100)
display dialog "DVD-skiva nr " & nyttDVDnr & " klar att brännas! Den väger " & dvd_mappStorlek & " GB." --default button {"OK", "Avbryt"}
return false
end tell
end if
end if
end if
end tell
end if
end repeat
end tell
--SLUT KOD FÖR LADDNING AV BRÄNNAMAPPEN MED RÅFILSMAPPAR t o m 4,6 GB

--SUBRUTINEN SKRIVA TILL TEXTFIL
on write_to_file(this_file, target_file, append_data)
try
set the target_file to the target_file as text
set the open_target_file to ¬
open for access file target_file with write permission
if append_data is false then ¬
set eof of the open_target_file to 0
write this_file to the open_target_file starting at eof
close access the open_target_file
return true
on error
try
close access file target_file
end try
return false
end try
end write_to_file
--SLUT SUBRUTINEN SKRIVA TILL TEXTFIL

--VILLKOR FÖR DATUM I DIALOGRUTA
on dagensDatum()
set idagDatum to (current date)

set numDag to the day of idagDatum as integer
set numDag to text -2 thru -1 of ("0" & numDag)

set numManad to the month of idagDatum as integer
set numManad to text -2 thru -1 of ("0" & numManad)

set numArtal to the year of idagDatum as integer
set numArtal to text -2 thru -1 of ("0" & numArtal)

set iDag to numArtal & numManad & numDag
end dagensDatum
--SLUT VILLKOR FÖR DATUM I DIALOGRUTA

1
Bevaka tråden