Medans det fortfarande i lite större gala gick att klicka på en länk så att iTunes 4.0 delade med sig av avdras musik så vill jag nu hoppas att något motsvarande skulle funka för iChat AV då man har iSight kameran - någon som vet... börjar självfallet inte med "http://" eller "ftp://" eller "mailto:" - Vill ha en sådan i min signatur när jag sänder mail... den ska alltså öppna iChat AV hos den som söker mig och sedan hamna som Buddy och knacka på hos mig.

Not: iTunes har "daap://" som klickbart URL

Olle