iPhone-dev: Det gå fel i koden... fel metod öppnas vid fel tillfälle

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

#1112936 - Pastie

Där har ni hela min implementationfil.

När jag väljer att ta en ny bild så öppnas kameravyn som den ska, jag kan ta en bild men när jag klickar "använd" så öppnas actionSheetet igen och inte det som ska hända:
bilden placeras i holdern och tangetbordet skjuts upp.

if(self.pictureChooser.sourceType == UIImagePickerControllerSourceTypeCamera) {
		[self saveCameraPictureToPhotoLibrary:img];
		UIImage *ScaledImage = scaleAndRotateImage(img);
		[self saveImage:ScaledImage];
		self.userPictureHolder.image = ScaledImage;
		[self.descriptionAdd becomeFirstResponder];
		NSLog(@"Where is my picture?");
	}
	else {
		UIImage *ScaledImage = scaleAndRotateImage(img);
		userPictureHolder.image = ScaledImage;
		[self saveImage:ScaledImage];
		[descriptionAdd becomeFirstResponder];
	}

Den spar bilden två ggr som den ska men sedan hoppar den till metoden showActionSheet, och jag fattar inte varför!
Har jag blivit kodblind?

Det funkar alldeles utmärkt för att när man väljer en bild från biblioteket.

Du borde fått varning på delegatmetoden du använder. Korrekt signatur numera är:

- (void)imagePickerController:(UIImagePickerController *)picker didFinishPickingMediaWithInfo:(NSDictionary *)info
1
Bevaka tråden