Jag har ca 3000 låtar och vissa låtar går inte alls att ändra varken bilden eller sång texten, när jag klistrar in bilden eller skriver ner sångtexten verkar fungera men när jag stänger av fönstret alla ändringar försvinner....
vad kan vara felet?